نقاشی روز- بدن‌های عریان

Miguel Avataneo

ده تابلوی نقاشی بدن عریان از هنرمندان معاصر

Cesar Santos
Aleksey Kulakov
Konstantin Kacev
Joop Moesman
Konstantin Kacev
Aaron Nagel
Hasan Saygın

Adrian Gottlieb

 

More from مرد روز

کاریکاتور روز – هیچ جور دیگه نمی خوامت جز همین که هستی فقط …

[caption id="attachment_84892" align="alignleft" width="860"] تو رو همین طوری که هستی « دربست»...
بیشتر بخوان