نقاشی روز – چشم‌های غمگین ولی مهربان انسان

ملاقات جادویی

نقاش اسپانیایی  ساکن ژاپن « آگست ویللا» در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از معروفترین نقاشان جهان شده است. اولین اثرش را در ۲۷ سالگی به یک گالری ژاپنی ۲۰ هزار دلار فروخت و از آن پس اثارش برایش شهرت و ثروت آوردند. او برای هر اثر حدود یک الی ۳ ماه وقت می گذارد. به گفته خودش هیچوقت به حرف هیچکس در دنیای زد و بندها و مرام و پرنسیپ های دنیای نقاشی، گوش نمی دهد.

او می گوید حتی از کودکی وقتی با پدرم به ماهیگیری می رفتم برای صید ماهی فقط  دنبال شکار بزرگترین ماهی بودم. اثار این نقاش خیلی شخصی و تقریبا غیرقابل تقلید هستند. مهمترین نشانه ثابت در کارهایش چشمان غمگینی است که نگاه مهربانی به درون روح خودش و دنیای پیرامون دارد.

ایمان
برای تو
شاعر
زمان
ماه
ملاقات
باران
قلب طلایی
آدم بدون حوا

 

Through Melancholy Eyes: An Interview with August Vilella

August Vilella  Website | Facebook | Instagram

More from مرد روز
هفت عکس هفته
هفت عکس هفته image source http://www.theatlantic.com/photo/2015/06/photos-of-the-week-620-626/396965/ http://www.csmonitor.com/Photo-Galleries/Photos-of-the-Day/2015/Photos-of-the-day-06-24#916657
Read More