بشر برایش راحت‌تر است که ایمان داشته‌باشد

استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد دانیل گیلبرت معتقد است بشر موجود زودباوری است که به آسانی ایمان می آورد اما به سختی از آن دفاع می کند.

ما نمی خواهیم تشخیص خودمان را نقض کنیم. دست کشیدن از عقیده مان، نوعی تحقیر و توهین نسبت به خودمان است. بنا بر این هر اتفاق یا دانشی که با عقیده ما همخوانی ندارد را مثل کتاب های نخوانده شده، در قفسه های آرشیو مغز خود می چینیم به امید اینکه روزی به آنها برگردد.

تحقیقات دکتر گیلبرت نشان داده است مغز بشر نمی تواند همه اطلاعات و دلایل متفاوت برای اتفاقات روزانه را مورد بازبینی و دقت قرار دهد. برایش راحت تر است آنچه که به ایده و نگاه اصلی اش نزدیک است را بپذیرد و بررسی صحت و سقم بقیه را به آینده موکول کند.

بشر در ضمن همیشه به تعصبات مختلف اجازه دخل و تصرف می دهد. یکی از آنها « تعصب تایید» است. به این معنی که همواره دنبال اطلاعات یا الگوهایی می گردد که اعتقاد و باور اولیه اش را تایید کند.

وقتی با یک نفر برای اولین بار ملاقات می کنیم و او اخمالو ظاهر شود ذهن ما سریع تصمیمش را در باره وی می گیرد. باور می کنیم که طرف مثلا غرغرو است. او حتی اگر در ملاقات بعدی، رفتار مطبوع از خود بروز دهد ما قضاوت اولیه مان را ثابت نگه می داریم.

با این وجود، ما انسانها مدام تغییر می کنیم و به مرور بخش بزرگی از تشخیص و اعتقادمان را که در دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی به دست آورده ایم عوض می کنیم.

اگر می خواهیم در طی زندگی کمتر اذیت شویم و تطبیق بهتری فراهم کنیم باید شجاعتر باشیم و مدام باورهای خودمان را به زیر سوال ببریم. صحیح و به روز بودن، کار بسیار مشکلی است اما می ارزد.

Believing Is Easy, but Being Correct Is Difficult

https://humanparts.medium.com/believing-is-easy-being-correct-is-difficult-6047da88225b

More from ماهان طباطبایی
افرادی که « از کوره در می‌روند» تنهاترند
محققین هلندی در یک بررسی گسترده نشان دادند عصبانیت و پرخاشجویی یک...
Read More