عکس روز – چینی خوری روحانیت


قدرت تطبیق شان با شکم و لذتها بخصوص موقع بستن قرادادهای طولانی با ابرقدرت های شرق، خیلی بالا است. ولی همچنان طبق قراردادهای ۱۵۰۰ سال پیش یک ایرانی الکلی را بعد از سه بار شلاق زدن، اعدام می کنند.

More from مرد روز
اختراع ابزار اتوماتیک، تفاوت اصلی انسان با حیوان
از هزاران سال پیش بشر متوجه شد که از بقیه جانوران روی...
Read More