عکس روز – چینی خوری روحانیت


قدرت تطبیق شان با شکم و لذتها بخصوص موقع بستن قرادادهای طولانی با ابرقدرت های شرق، خیلی بالا است. ولی همچنان طبق قراردادهای ۱۵۰۰ سال پیش یک ایرانی الکلی را بعد از سه بار شلاق زدن، اعدام می کنند.

More from مرد روز
تاثیر وحشتناکِ خودکشی آدم‌های مشهور
در اولین واکنش شاید خیلی ها بگویند خودکشی دو نفر آدم مشهور،...
Read More