عکس روز – چینی خوری روحانیت


قدرت تطبیق شان با شکم و لذتها بخصوص موقع بستن قرادادهای طولانی با ابرقدرت های شرق، خیلی بالا است. ولی همچنان طبق قراردادهای ۱۵۰۰ سال پیش یک ایرانی الکلی را بعد از سه بار شلاق زدن، اعدام می کنند.

More from مرد روز

کمک مالی به مجله مرد روز

[caption id="attachment_71864" align="aligncenter" width="651"] بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران...
بیشتر بخوان