رابطه بین نشخوار ذهنی و افسردگی

Flickr- Nicholas_T

همه ما انسانها در زندگی دچار مشکلات یا اتفاقات ناگوار می شویم که کمی بیش از تحمل ما است. معمولا ناراحتی ها و بدشانسی ها کم کم فراموش می شوند چون اتفاقات جدید خوب و حتی بد به سراغ مان می آیند. اما گاهی بعضی مسائل به دلایلی در فکر و ذهن ما می مانند.

اگر قادر نباشیم از ماجراها، حوادث و بدشانسی ها عبور کنیم در بن بست اذیت کننده قرار می گیریم. یک تصمیم اقتصادی بد، یک ریسک حساب نشده، یک تصادف یا یک خطای فاحش باعث می شوند که تن به تله نشخوار ذهنی بدهیم.

نشخوار ذهنی در باره یک اتفاق ناگوار به نظر طبیعی و عقلانی می رسد چون فکر می کنیم دنبال یک جواب یا راه حل هستیم. ولی وقتی دست از سر ما برنمی دارد باید از خودمان بپرسیم داریم چکار می کنیم.

ما شاید با نشخوار ذهنی در حقیقت دنبال توجیه یک اتفاق بد هستیم تا به جای پذیرفتن مسولیت، دنبال مقصر در بیرون از خود بگردیم یا شاید هم برعکس، دارد ما را به  سرزنش خودمان سوق می دهد. سرزنشی که تبدیل به تنفر و خودتخریبی می شود.

اگر نشخوار ذهنی در باره پیامدهای یک اتفاق بد در آینده باشد با خود اضطراب و نگرانی می آورد. اگر نشخوار ذهنی در باره کاری است که در گذشته صورت گرفته است تاثیری جز یاداوری و ایجاد غم ندارد. برای همین تحمل دوست و مهمانی نداریم. از دیدن یک فیلم خوب یا قدم زدن یا شنیدن موسیقی، یا خوردن غذای خوب لذت نمی بریم.

ما باید  نگذاریم نشخوار ذهنی همه وجود ما را تسخیر کند. ما فکر می کنیم که داریم در باره یک مشکل، تاکید و تمرکز به خرج  می دهیم تا یک راه حل بیابیم ولی این اتفاق نمی افتد چون مسیر غلطی برای یافتن پاسخ یا راه حل را دنبال می کنیم.

تفکر معقول در باره یک اتفاق ناگوار فرق دارد با نشخوار ذهنی. به خودمان این فرصت را بدهیم که متوجه این تعصب مدام برای فکر کردن در باره یک مسئله مشخص بشویم. ما می توانیم به خودمان بیاموزیم که دست از نشخوار ذهنی بکشیم.

در بعضی موارد این تصمیم یا تشخیص از عهده ما خارج است و بهتر است از افراد متخصص در دنیای پزشکی استفاده کنیم. روانشناسان چون دارای یک ذهن تعلیم دیده برای تشخیص انواع بیماری های روحی و رفتاری هستند می توانند متوجه اعتیاد ما به نشخوار ذهنی بشوند و راه های تجربه شده برای کنترل آن را در اختیار ما قرار دهند.

 

 

 

Rumination: Problem Solving Gone Wrong

Rumination & Loneliness: Roads To Ruin

Why Ruminating is Unhealthy and How to Stop

Tips to Help You Stop Ruminating

image source – wikipedia

 

More from ماهان طباطبایی
هوش عاطفی خودمان را کاهش ندهیم
هوش عاطفی یک توانایی قابل کسب نیست. این یک خصیصه انسانی است...
Read More