نقاشی‌های « کودک درون» اثر Viktor Safonkin

نقاشی های عجیب ویکتور سافونکین را می توانید برای ساعتها با دقت و کنجکاوی بنگرید و همراه با آن، غرق خاطرات « کودک درون» شوید.

همه ما در خلوت شخصی مان، در نهانی ترین افکار و رویاها، کودکی نگران و معصوم داریم که بهت زده گاهی به ما می نگرد.

More from مرد روز

چرا در بین مردان، ارسال عکس آلت‌شان به زنان شایع است

[caption id="attachment_93384" align="aligncenter" width="810"] FRANCKREPORTER GETTY IMAGES[/caption] آخرین باری که از ۵...
بیشتر بخوان