دو سه قلم جنس تو بقالی ۹۵ تومن

 

 

More from امیر کبیر

وسط این همه قسط‌های ناتمام و بدهی‌های همیشگی

سر شبی که از سرکار به منزل میرفتم اینقدر هوا خوب و...
بیشتر بخوان