دو سه قلم جنس تو بقالی ۹۵ تومن

 

 

More from امیر کبیر
مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا
کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…
Read More