دو سه قلم جنس تو بقالی ۹۵ تومن

 

 

More from امیر کبیر

خاطره تلخ ولنتاین من

چند سال پیش با یه خانوم ظاهرا متشخص و مهربون دوست بودم....
بیشتر بخوان