دو سه قلم جنس تو بقالی ۹۵ تومن

 

 

More from امیر کبیر

مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا

کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است...
بیشتر بخوان