قدیمی ترین کوچ بشر


اسپنسر ولز مردم شناس و متخصص علم ژنیتک در کتاب خود « مسیر کوچ  بشر» مدعی شده است که نزدیک به 60 هزار سال پیش قبیله کوچکی از اولین انسانها ( در افریقا) بنا بر ضرورت های طبیعی و معیشتی، ناچار به کوچی شدند که زمینه پیدایش و گسترش انواع نژادهای بشری را رقم زده است.

در مستند جذاب و حرفه ایی که بر اساس کتاب وی تهیه شده است یک نوع مشخص کروموزم انسان اولیه از طریق نمونه برداری از خون، در مسیر کوچ قبیله اولیه در جهان جمع آوری شده است. فیلم و کتاب سرشار از توضیحات جالب در باره شکل گیری قد و اندازه و رنگ پوست و سایر قابلیت های فیزیکی بسیار متنوع انسانها است.

اصراری ندارم که تفسیر علمی این سفر بزرگ بشری را بپذیرید ولی مطمئن هستم به اندازه بقیه داستان های پیدایش بشر، برای تان جذاب و قابل درک خواهد بود. به قول راوی فیلم، بیایید با هم برگردیم به گذشته خانواده بزرگ بشری و ببینیم چگونه این موجود زیبا و باشعور در سیاره کوچک ما ریشه دوانده است.

دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

More from مهرانگیز پاشا
باب دیلون و مجنون ایرانی
ترانه« سوتِ دوکین» که برای شما ازبین آثار باب دیلون انتخاب کردم...
Read More