عکاس ایتالیایی و جذابیت زن از یک زاویه متفاوت

More from مرد روز
شعری از فرخی یزدی به مناسبت ویرانی ساختمان پلاسکو
ای دیده تو را بر آب دیدیم و گذشت ای خانه تو...
Read More