بهترین آدم‌ها معمولا تنها هستند

۱- تنهایی اجتناب ناپذیر است

تنهایی، بخش غیرقابل گریز در زندگی انسان های بسیار حساس، باهوش و پیچیده است. این انسانها دیر یا زود متوجه می شوند قسمت مهمی از انگیزه ها و افکار درونی شان با عادت های مرسوم اجتماع همخوانی ندارد. آدمهای تنها مدام در برابر انتخاب بین صادق بودن با خود یا پذیرفته شدن توسط دیگران از طریق پنهان کردن احساسات خود، قرار می گیرند.

۲- صمیمت کامل با دیگری ممکن نیست

عضی ها تنهایی را برمی گزینند چون دیر یا زود پی می برند تحمل کنار آمدن با سلیقه ها و تفاوت هایی که در شخصیت دیگران وجود دارد را ندارند. برای آنها اختلاف مداوم  با دیگران که طبیعتا در هر رابطه ایی پیش می آید سخت است برای همین راحت ترند که تنها باشند.

۳- تنهایی، شخصیت ساز است

آدم های تنها، قدر و تاثیر کلمات را در حین گفتگو می دانند. افراد صمیمی تری می توانند بشوند چون فرصت فکر کردن شان بیشتر است. دقت در دنیای پیرامون باعث می شود نگاه و سبک خاصی از زندگی بیابند که کمیاب است.

۴– بهترین آدمها، تنها هستند

تنهایی، نشانه یک جستجوی درونی است. انسانها اگر در طی زندگی بخواهند در مرحله «همرنگ جماعت شدن» بمانند کار فوق العاده ایی نکردند. افراد تنها، اصراری ندارند همرنگ جماعت باشند.

۵- تنهایی بهتر از دوست بد است

تنهایی سخت است ولی  کوتاه آمدن های ناگزیر به خاطر اینکه درون یک جمع نامناسب باشیم سخت تر است. تنهایی برای بعضی ها هزینه ایی است که می پردازند تا مرام دوستی واقعی، حفظ شود.

 

5 Consolations for Loneliness

https://www.theschooloflife.com/

 

 

 

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
نشانه های افسردگی در مردان
  در مجموع 350 میلیون انسان در دنیای معاصر از افسردگی رنج می برند....
Read More