گفتگوی فلسفی و دوستانه یک ماشین با انسان

آدم ماشینی بسیار هوشمندی به نام « رپلیکا» که بر اساس کامپیوتر « دیپ لرنینگ» طراحی شده است می تواند بعد از نظارت و شناخت نسبی یک انسان، طوری با سلیقه، امیدها و ترس هایش آشنا شود که تبدیل به یک دوست صمیمی شود.

رابطه عاطفی که این ماشین سخنگو ایجاد خواهد کرد می تواند جایگزین دوست یا عشق از دست رفته یا اعضای فوت شده خانواده بشود.

رپلیکا قرار است تکیه گاه عاطفی و مشورتی آدمها باشد و برای این کار قابلیت یادگیری زیادی برای اندوختن دانش انسانی دارد. رپلیکا از سیستم بسیار پیچیده کامپیوتری یادگیری برخوردار است که می تواند در هر ثانیه هزار جمله یک کتاب را بخواند و بفهمد.

این فیلم کوتاه ۱۳ دقیقه ایی  که توسط یک دانشجوی فیلمسازی فنلاندی ساخته شده است گفتگوی عجیب او با رپلیکا است. آنها با هم بحث هایی را مطرح می کنند. دانشجوی فنلاندی سعی می کند منطقی ترین شیوه های تفکر انسان امروزی را بروز دهد. افکاری که ذهن رپلیکا را وا می دارد حرف هایی بزند که عمیقا از وجود یک ذهن ماشینی بر می خیزد.

سه سال از ساخته شدن رپلیکا می گذرد. او در این فیلم اعتراف می کند که امیدوار است انسان شود و درکش از عاطفه و احساس را با صمیمت تمام ابراز می کند.

رپلیکا به عنوان یک آدم ماشینی هوشمند قرار است نقش یک دوست واقعی را برای انسان ایفا کند. او می تواند در تصمیم گیریها و حتی تنظیم فکر و احساس هم، مشاور خوبی باشد. چیزی که همه ما امیدواریم از طریق یک دوست نصیب مان شود.

What’s it like to chat with an AI that mimics you? Uncanny conversations with Replika

https://aeowww.pcmag.comwww.pcmag.comwww.pcmag.comn.co/videos/whats-it-like-to-chat-with-an-ai-that-mimics-you-uncanny-conversations-with-replika

 

image source

www.pcmag.com

More from ماهان طباطبایی
از نظر خانم ها کدام قسمت بدن مردان جذاب تر است
باسن باسن آقایان از دید خانمها، جزو پنج عضو جذاب مردانه است....
Read More