تخیلات جنسی مشترک در بین مردان و زنان

یکی از فعالیت های سرگرم کننده و سالم بشر تخیل جنسی است. ما به مرور در طول زندگی یاد گرفتیم که بخش بزرگی از افکارمان را پنهان کنیم چون یک تضاد قدرتمند بین خواسته های شخصی و مرام و قراردادهای اجتماعی وجود دارد.

البته عملا آرزوها و خواسته های ممنوع، دود نمی شود و به هوا نمی رود. آنها در یک گوشه از ناخوداگاه ما می مانند و هر موقع فرصتش ایجاد شود دوباره به یاد می اوریم. این اتفاق طبیعی، سالم و معمولا بی آزار است و بخشی از استرس و ناراحتی تلنبار شده وجودمان را کاهش می دهد.

در یکی از تحقیقات، تخیلات جنسی زنان و مردان را لیست کرده است. این لیست از طریق سنجشی که در اختیار حدود ۱۶۰۰ زن و مرد ۲۰ الی ۴۰ ساله قرار گرفته است تهیه شده است.

نکته جالب این است که لیست تخیلات جنسی مردان در ۵ مورد شبیه تخیلات جنسی زنان است.

What men and women fantasize about has more in common than you think

https://www.businessinsider.com/10-most-common-sexual-fantasies-2015-10

image source

https://www.bustle.com/

More from مرد روز
یک نوع فمینیسم جدید به نام ۴ ب
از چند سال پیش یک نوع رفتار فمینیستی در بین زنان کره...
Read More