آلبوم عکس مردان لطیف برای روز زن

دو زن و مرد عکاس اهل کشور لیتوانی تصمیم گرفته اند به مناسبت روز زن از کلیشه های مرسوم در معرفی آنها به عنوان سمبل زیبایی جنسی فاصله بگیرند و به جای آن تصاویر مردانی لطیف و ظریف و شکننده را به تصویر بکشند.

تاکید مداوم در باره زنان به عنوان سوژه جنسی نادیده گرفتن همه قابلیت های انسانی آنها است. به همان نسبت نشان دادن مردان به عنوان افرادی خشن، بی عاطفه، قدرتمند و بدون ضعف نیز، نادیده گرفتن جنبه های مهم انسانی آنها است.

Image source

Neringa Rekasiute and Titas Burinskas

https://www.boredpanda.com/photography-12-men-flowers-iwd-neringa-rekasiute/?utm_source=newsletter&utm_medium=referral&utm_campaign=Newsletter

 

More from مرد روز

اصولی که مدیران را موفق می سازد

۱- کار و زندگی، فرقی با هم ندارند خیلی ها عاشق کارشان نیستید و...
بیشتر بخوان