چگونه تشویش ناشی از بیماری کرونا را کاهش دهیم

Deana Sobel Lederman

افزایش روزانه مرگ و میر مبتلاها، سقوط بورس جهانی و قرنطینه بیش از صد میلیون انسان، دارد کرونا را تبدیل به بزرگترین نگرانی بشر می سازد.

با آنکه مشخص شده است ۸۰ درصد آدمها این ویروس را در بدن شان بی اثر می کنند ولی چون انسان با این بیماری جدید آشنا نیست تشویش ها افزایش می یابد. اما چه کارهایی می توانیم برای کاهش نگرانی انجام دهیم:

۱- در قدم اول سعی کنیم فقط دو الی سه رسانه را منبع اطلاعات روزانه مان قرار دهیم و آنها را مرور کنیم. با قاطعیت تمام از رسانه های شایعه ساز و اغراق کننده دوری کنیم. این نوع رسانه ها جز ایجاد تشویش و نگرانی، تاثیر دیگری ندارند.

آنچه ما حتما لازم داریم اطلاعات بسیار اولیه برای جلوگیری از شیوع این بیماری است. با شستن دست، زدن ماسک و حتی المقدور دوری از هر نوع جمع، به سهم خودمان کمک کنیم.

۲- آدمها به هر حال نمی توانند نگرانی، تشویش و اما و اگرها را انکار کنند. آدم های که سابقه تشویش و نگرانی بیشتر دارند واکنش شدیدتری نشان خواهند داد. آدم های بسیار نگران، خطرها را بیش از حدی که هست تجسم می کنند و در مقابل، بها یا اعتماد کافی به قدرت تطبیق خود نمی دهند.

۳- خطرات ناشناخته و جدید، اگر منبع اولیه شان یا شیوه سرایت شان از یک منطقه یا قومیت خاصی باشد باعث حس نژادپرستانه نسبت به قوم ها و فرهنگ هایی که نمی شناسیم می شوند.

مواظب باشیم به حس غریزی ترس و نفرت از غریبه ها و آنهایی که مثل ما نیستند میدان ندهیم. چون با این کار در درجه اول بدن خود را با افکار و اخلاق ناهنجار و منفی، مسموم می کنیم.

مواظب باشیم و بدانیم که بعضی ها از قبل سرشار از نفرت و بدبینی نسبت به گروه ها و قوم های دیگر بوده اند. آنها سعی می کنند از شرایط سواستفاده کنند و دیگران را ناهنجار نشان دهند. این کارشان باعث افزایش شرم و نگرانی قوم ها و مناطقی می شود که این بار حامل اولیه این بیماری بوده اند.

یادمان باشد که این نوع بیماری های واگیر در طول تاریخ بشر وجود داشته و بارها فاجعه افریده اند. این روزها ولی بشر قادر است بسیاری از آنها را که به دلایل متفاوت در طبیعت ایجاد می شوند در یک هماهنگی جهانی، کنترل کند.

اجتماع بشری همواره نشان داد که در موقعیت های اضطراری به بهترین خصوصیات خودش نظیر همیاری و همدردی، میدان بیشتری می دهد.

 

This article was originally published by Business Insider.

More from ماهان طباطبایی
مسئول جدایی در یک رابطه کیست؟
همه فیلم ها، قصه ها و ترانه های دنیا معمولا خشم و...
Read More