ایران

جمهوری اسلامی، چیزی جز عذاب برای مردم ایران نبوده است. اقتصاد ویران است و آنها هر آسیب و نابخردی و سومدیریت را به «دشمن» نسبت می دهند.

نفت در آینده ایی نزدیک، به خاطر توسعه انرژی های ارزانتر و بی ضررتر، ارزشش را از دست می دهد ولی حکومت نابخرد اسلامی، به طور روزافزون، شانس کسب درآمدهای نفتی را هدر می دهد.

حکومت اسلامی ایران هیچ دلیل بنیادی برای ضدیت با امریکا و غرب ندارد. سیستم اقتصادی اش مثل اکثریت کشورهای جهان بر اساس قانون بازار آزاد است.

در دوران مدیریت شان، ذره ایی از وابستگی ایران به درآمد نفت، کاسته نشده است و بخش اعظم نیازهای مصرفی کشور بر دوش واردات است.

بخش بزرگی از درآمد ملی کشور، صرف مخارج دو ارتش موازی می شود.

ایران نیاز به مدیریتی متفاوت و جدید دارد. استعفای سراسری سه هزار مدیر اسلامی، تنها راه نجات کشور از این بن بست خطرناک است.

 

 

More from ونداد زمانی
زندگی بدون کوکاکولا
روزانه نزدیک به دو میلیارد کوکاکولا توسط مردم جهان نوشیده می‌شود؛ نوشابه‌ای...
Read More