تبدیل سریع و طبیعی انسان به خاک کشاورزی، بی‌ضررترین مراسم تدفین

یک شرکت امریکایی با ثبت مجوز یک ایالت در امریکا، شیوه جدید مراسم ترحیم و تدفین را در سال آینده به راه می اندازد.

مهمترین دلیلی که این موسسه را ترغیب کرده است از سیستم خاک سپاری یا سوزاندن فرد متوفی فاصله بگیرد توجهی است که خود افراد برای وصیت خود برمی گزینند. بسیاری از افراد نمی خواهند مرگ شان باعث ضرر بیشتر محیط زیست در سیاره ما باشد.

دفن انسان درون تابوت چوبی و انحصار بخشی از زمین برای نگاهداری روز به روز گرانتر می شود. روش سوزاندن بدن جهت تبدیل آن به خاکسترهم نیاز به صرف انرژی زیاد دارد.

برای همین، شیوه قرار دادن بدن انسانی که مرده است در یک محوطه ایده ال برای تبدیل سریع اجزای بدن به خاک مورد استفاده در کشاورزی و باغبانی، یک انتخاب بی ضرر برای بعد از مرگ می تواند باشد.

به جای خاک سپاری، فرد متوفی در این روش جدید، به فاصله یک ماه، تبدیل به خاک خواهد شد و همه این پروسه به صورت طبیعی صورت می گیرد. قرار دادن جسد بر روی قطعات ریز  چوب، در یک محوطه که قابل استفاده مجدد خواهد بود باعث می شود به کمک میکروبها، مرحله خاک شدن به سرعت طی شود.

بدن فرد متوفی در ترکیبی از نیتروژن، کربن و اکسیژن، با همراهی میکروب های درون چوب های خرد شده، موقعیت شیمیایی برای بازگشت به چرخه طبیعت را با کمترین انرژی، به دست می آورند.

خانواده افراد متوفی می توانند چندین فرغون خاک و کود ایجاد شده را برای کاشتن درخت و انواع گلدان های باغبانی مورد استفاده قرار دهند. درختی که می تواند در محوطه پارک و جنگل و حتی محوطه شخصی کاشته شود.

 

The World’s First Human Composting Facility Will Open in 2021

https://www.citylab.com/environment/2019/01/human-composting-washington-katrina-spade-burial-death/580015/

More from مرد روز
عکاسی بدن لخت – زن و چرخ
چرخ برای تمدن بشر سرعت آورد و زن تعادل و زیبایی.  ...
Read More