چرا اخبار به شایعات تبدیل می‌شوند


روزنامه نگاری کاراگاهانه ( Investigative journalism ) در درجه اول، کارش بررسی دقیق یک اتفاق خاص در جامعه است درست مثل یک کاراگاه… او باید برای تهیه گزارش همه جانبه به اطلاعات قوه مجریه یا هر واحد دیگر دولتی در سر حد امکان، دسترسی داشته باشد.

یک روزنامه نگار مستقل به آمارهای تدوین شده مراکز تحقیقی باید تکیه کند. باید قادر باشد با افراد متخصص در زمینه اتفاقی که در حال تهیه گزارش است گفتگو کند.

این نوع روزنامه نگار باید تحت حمایت قوانینی باشد که بتواند استقلال و استدلال و اسنادش را حفظ کند. چنین روزنامه نگارانی برای هر جامعه ضروری و حیاتی هستند. این نوع روزنامه نگاری بهترین بازدهی اش در رسانه های غیردولتی است.

گزارش مستقل و معتبر از تبدیل اخبار و اتفاقات به شایعات، انکار یا غلو، جلوگیری می کند. اخبار به شابعات و انواع حدس و گمان ها تبدیل می شوند چون چرخه آزاد اطلاعات وجود ندارند.

 

 

More from ونداد زمانی
سفر در زمان، کار هر روزه بشر است
کارلو روولی کتاب هایش به بیش از ۴۰ زبان دنیا ترجمه شده...
Read More