مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر
بعضی ها همسرهاشون رو قایم می کنند
خب بعضیا هم هستند وقتی وارد خونه شون که میشی همسرهاشون رو...
Read More