مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر

یه پتوی سبز رنگ به وسعت دشت‌ سبز سبلان

اون وقتا که کوپن، بورس بود می‌رفتم تو شعبه نفت، اول گرگ...
بیشتر بخوان