مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر
چه چشم هایی داشت
محکم از میله های مترو چسبیده بودم. جمعیت لحظه به لحظه بیشتر...
Read More