مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر

شرمندگی و بدبختی از در و دیوار روی پدرها می‌بارد

لابلای این فاجعه اقتصادی که کشور را احاطه کرده، سونامی وازکتومی در...
بیشتر بخوان