مردان بذله‌گو، زنان خنده‌رو

 

زنان به دلایل مختلف از مردانِ شوخ طبع و بذله گو، خوش شان می آید. نشانه های ساده این جذابیت هم بر می گردد به حدسی که در باره باهوش بودن مردان بذله گو زده می شود و اینکه آنها از محبوبیت اجتماعی و اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند.

مورد مهمتر اینکه سلامت روحی و شادی مردان، حکایت از دسترسی کافی به امکانات مادی و امنیت داشته است. به عبارتی دیگر، شوخی و بی خیالی در قدیم، یک قابلیت لوکس مردانه بوده است. مردان بذله گو شدند چون وقتِ شیطنت و شوخ طبعی هم داشتند که همه این موارد امتیازاتی است که زنان را جذب می کند.

این تحقیق در ضمن نشان داده است که زنان، اصراری برای معرفی خود به عنوان فرد بذله گو ندارند و در اغلب موارد این مردان هستند که شفاها و کتبا بر این ویژگی فردی تاکید می کنند.

با آنکه زنان خنده رو برای مردان جذاب تر هستند ولی زنان اصراری برای معرفی خود به عنوان فرد بذله گو نداشتند. اما به نظر می رسد این روزها به خاطر افزایش قدرت اقتصادی و استقلال زنان، به تدریج بر تعداد زنان شوخ طبع افزود می شود.

 

.

10 Essential Relationship Lessons that Women Should Learn about Men

http://www.scienceofrelationships.com/home/2015/4/1/10-essential-relationship-lessons-that-women-should-learn-ab.html

image source

http://www.scienceofrelationships.com/home/2015/3/18/the-psychology-of-attractiveness-podcast.html

More from مرد روز
حالت های جنسی مناسب برای درس خواندن، آشپزخانه و …
زندگی مشترک طولانی مدت، نیاز به خلاقیت، شیطنت و بازیگوشی دارد. زوج...
Read More