مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر

چه چشم هایی داشت

محکم از میله های مترو چسبیده بودم. جمعیت لحظه به لحظه بیشتر...
بیشتر بخوان