مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر
شوخی‌های مادر و عمه و خاله
شوخی‌های مادر و عمه و خاله
Read More