مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر

وسط این همه قسط‌های ناتمام و بدهی‌های همیشگی

سر شبی که از سرکار به منزل میرفتم اینقدر هوا خوب و...
بیشتر بخوان