مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر
مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا
کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…
Read More