مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر
کتک خوردن مادرم را به یاد دارم
دریا می غرید و من روی تخته سنگی، بی‌حرکت نشسته بودم …...
Read More