مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر

عشق سابقم را تصادفاً دیدم ولی…

صبح یکی از روزهای تکراری، پشت دخل مشغول خوردن صبحانه بودم که...
بیشتر بخوان