مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر

برادر بزرگم تاج سرم آمد

برادر بزرگم، تاج سرم برگشت و دلم را شاد کرد! همین قدر...
بیشتر بخوان