حمایت از بیانیه گروه ۱۴ نفر برای استعفای مدیریت مذهبی ایران

درخواست متحد و سراسری مردم ایران برای استعفای خامنه ایی و تقاضای رفراندوم برای تغییر قانون اساسی مذهبی شروع شده است. تاکنون دو گروه ۱۴ نفره مردان و زنان فعال مدنی سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه ایی رسما این درخواست را اعلام کرده اند.

هنوز معلوم نیست به چه طریق و با چه پتانسیل عمومی می شود به این دو تقاضای اصلی رسید ولی شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی بعدی، یکی از اولین قدمها می تواند باشد.

حکومت اسلامی اگر ماندن بر سر قدرت برای شان در حد مرگ و زندگی باشد مثل غریقی خواهند بود که همه کشوور را هم با خود غرق خواهند کرد. باید راه فرار یا مسیر انتخاب مطمئنی برای استعفا از طرف مردم ایران به آنها پیشنهاد شود. آنها می دانند که نمی توانند همگی شان از کشور بگریزند.

استعفای دسته جمعی حدود سه هزار مدیر مذهبی و درخواست بخشش شان از مردم ایران می تواند یکی از راه های ممکن برای عبور از جمهوری اسلامی باشد.

این حکومت دشمنان زیادی در منطقه و جهان برای ایران درست کرده است. وضعیت در حال حاضر واقعا به مویی بند است. هر لحظه ممکن است از هر نقطه اطراف ایران موشکی حتی بدون اینکه روح حکومت اسلامی خبر داشته باشد به نیابت از آنها شلیک شود و بهانه قطعی برای حمله به کشور مهیا گردد. بخصوص که جو بین المللی به هر حال آماده است.

بیانیه دو گروه ۱۴ نفره از  فعالین مدنی- سیاسی درون ایران برای استعفای مسول اصلی بحران مزمن ایران، یکی از صریح ترین و مسالمت آمیزترین قدم هاییی است که می تواند برداشته شود.

More from ونداد زمانی
آینده ایی ترسناک در داستانی جذاب برای نوجوانان
همه ما در باره مدینه فاضله و آرزوهای اتوپیایی آینده شنیده ایم....
Read More