تمرین بدنی حشره مرده Dead Bug و کوچک کردن شکم مردان

دلایل افزایش قطر شکم مردان زیاد است. اما قبل از اینکه تقصیر را به سمت پرخوری و کم تحرکی بکشانیم خوب است بدانیم که از نظر زیست شناسی تکاملی،‌ بدن انسان وقتی از سنین جوانی می گذرد فرمان های غریزی صادر می کند  تا با هر مقدار غذایی که می خوریم بخشی از آن به صورت چربی، ذخیره شود …

انسان اولیه و شرایطی که داشت تعیین کننده بسیاری از مهندسی های سوخت و ساز بدنش شد. بشر شکارچی اولیه شاید در ۲۰ و ۳۰ سالگی می توانست هر روز به شکار برود و سریع و چابک و شجاع باشد و هر چه که شکار کند را بخورد. تحرکش هم باعث می شد حتی اگر پرخوری کند چاق نگردد.

ولی از میانسالی به بعد شانس شکار همیشه نصیبش نمی شد. برای همین بدن انسان فرمان های غریزی ایجاد کرد تا بخشی از غذای فراهم شده به صورت چربی و معمولا در قسمت مرکزی بدن ذخیره گردد.

تمرین حرکت حشره مرده شاید اسم جذابی نداشته باشد ولی یکی از موثرترین حرکات ورزشی است برای کم کردن قطر شکم مردان… تمرینی که نه تنها به کمر فشار نمی آورد بلکه باعث تقویت عضلات آن نیز می شود.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Don Saladino (@donsaladino) on

 

The Deadbug is the Perfect Ab Move for Avoiding Back Pain

image source
https://www.openfit.com/dead-bug-exercise

More from مرد روز
ماجرای زل زدن های تحقیرآمیز قبل از دعوا
می گویند در یک دعوا، آگر یکی از طرفین با خشم و...
Read More