ژست مردانه

در طول تاریخ تمدن، خواسته یا ناخواسته، توقعات زیادی برای مردان در نظر گرفته شده است. بعضی از آنها نه تنها به درد این دوره و زمانه نمی خورند بلکه حتی زیانبخش هستند. مثلا توقع دارند گریه نکنیم و احساسات مان را بروز ندهیم و مشکل و ضعف مان را مطرح نکنیم.

در این میان بعضی توقعات هم توسط  شجاعت و صبوری و خردمندی مردان ایجاد شده است که همیشه مفید است. مثلا اینکه توقع دارند متین و شجاع و ثابت قدم باشیم. می خواهند در حس و وقار و رفتار ما، برای خودشان احساس آرامش بیابند.

برای همین ضمن احساس خوب به خاطر مردی نجیب و متین و قدرتمند بودن، بهتر است آن را در دیدارهای روزمره، در محیط های دوستانه و کار، بروز دهیم.

در حین آشنایی و ملاقات، با صلابت و مهربانی تمام، چشم در چشم فردی که بار اول می بینیم بدوزیم. لبخند بزنیم و احساس اعتماد به نفس و آرامش  مان را در فشردن دستی دوستانه، منتقل کنیم.

 

Image source
https://www.artofmanliness.com 

More from مرد روز
خبر خوب: بدن انسان مبتلا به کرونا حداقل ۸ ماه در برابر ویروس مقاوم است
ترس اینکه افرادی که کرونا گرفته اند ممکن است سیستم ایمنی بدن...
Read More