سه عنصر اصلی برای ایجاد جذبه و کشش مردانه

مردان با جذبه و توجه برانگیز قرار نیست فقط در بین رهبران سیاسی یا مدیران شرکت های بزرگ دیده شوند. همه ما در زندگی روزمره شاهد این نوع مردان در خیابان و محل کار و جمع های آشنا هستیم. مردانی که چشم ها و احترام ها را به سمت خود جلب می کنند می توانند این سه ویژگی را داشته باشند:

مردان تاثیرگذار که می توانند کارها و اهداف هر جمعی را عملی سازند در درجه اول افرادی هستند که قدرت تمرکز و اعتنا نسبت به افراد دیگر را مهم می دانند. یک مرد موفق در روابط اجتماعی، فردی است که برای شناخت انسان دیگر، دقت می کند. به او گوش می دهد و فرصت می دهد که در برابر او راحت باشند.

همه انسانها توجه می خواهند. این اصل مهم را مردانی که احساس وقار و قدرت ایجاد می کنند به درستی می فهمند. تا به دیگران توجه واقعی نشان ندهید به شما توجه نمی کنند.

انسان معاصر از نظر اجتماعی باهوش تر و با تجربه تر است برای همین نمی توانید ادای توجه و دقت و علاقه به شخصیتِ دیگران را درآورید. توجه به دیگران مشکل است چون در هر ملاقات و تماس، میل به معرفی خودمان خیلی زیاد است. سعی کنیم خودمان را مهار کنیم و بگذاریم دیگران فرصت ابراز وجود پیدا کنند.

جذابیت و کششی که یک مرد باوقار و تاثیرگذار برای خودش فراهم می کند یک عمل جادویی نیست. مهربانی و همدلی با افرادی که به هر دلیلی در این دنیای پر از استرس و رقابت و شکست وجود دارند یک توانمندی واقعی و صمیمی می خواهد. یک شعور بنیانی می خواهد. مردان موفق و حتی متمول و یا  حتی یک مرد متعادل و معمولی اگر قادر باشد شانه با اعتماد یا دستی مهربان برای یاری افراد دیگر باشد بدون اینکه متوجه باشد احترام و توجهی را برخواهد انگیخت که برای همیشه ماندگار خواهد بود.

در وهله اول به نظر می رسد مردان قدرتمند و متصل به روابط و زد و بندها می توانند در مرکز توجه و در نتیجه در حال تاثیرگذاری بر دیگران باشند. حتما هم بخشی از قدرتمندان از این مسیر می آیند.

اما مردان با جذبه و موثر در هر واحد اجتماعی از خانه تا مدرسه و محل کار و دانشگاه وجود دارند. این نوع مردان قدرت شخصیت شان را با تحکم و زورگویی به دست نمی آورند. آنها با نشان دادن استفامت، صبر و تصمیمات درست در شرایط بحرانی و ناگهانی، توانایی و جذبه شان را به وجود می آورند.

ابراز قدرت گاهی به سادگی درست ایستادن و  حالت های  ساده بدن با اعتماد به نفس است. گاهی همراهی و همکاری و نحوه ارائه نظر و هدایت جزيیات ریز، قدرت یک مرد را به نمایش می گذارد. یک مرد قدرتمند قدم های محکم و هدفمندی دارد. پریشان  و بدون جواب، به نظر نمی رسد. در باره تصمیماتش فکر می کند، در صورت لزوم اصرار می کند و اگر  بفهمد که راه بهتر توسط دیگران اراٍئه می شود بدون تردید، نظرش را عوض می کند.

دستیابی به قدرت شاید هزاران سال پیش یک واکنش مکانیکی و متکی به بازو یا داشتن اسب و سگ و وسایل رزم یا افراد مطیع بود ولی این روزها در ارتباط گسترده و مدام با انواع انسان ها که موقعیت های مختلف دارند قدرت فیزیکی کمترین نقش را دارد. بخش بزرگی از قدرت فیزیکی و حتی جنگجویی مردان به موسسات رسمی نظیر پلیس و  ارتش واگذار شده است و روز به روز از کاربرد قدرت فیزیکی مردان کاشته می شود. این روزها حتی اکثر شغل ها هم بدون اتکا به قدرت بدنی هستند.

بنابراین، همه ما مردان بهتر است تعریف و تعبیر جدیدتری از قدرت و نحوه ایجاد قدرت داشته باشیم وگرنه حتما نتایج معکوس نصیب مان خواهد شد. جذبه و کشش و تاثیری که مرد با وقارو محترم و هوشمند و مدبر از آن برخوردار است از احترام و مهربانی و توجه بیشتر به دیگران فراهم می شود.

The 3 Elements of Charisma: Presence
The 3 Elements of Charisma: Warmth

The 3 Elements of Charisma: Power

 

More from سعید داورپناه
باغ وبا گرفته
عبدی بهروانفر، ترانه سرا و خواننده خراسانی، موسیقیِ جاز و بلوز را...
Read More