رابطه جنسی خیلی صمیمی در سه تصویر

حفظ جذابیت زندگی زناشویی کار بسیار دشواری است. زوج ها بهتر است برای لذتبخش نگه داشتن رابطه زناشویی به تخیلات جنسی همدیگر میدان دهند.

سکس دهانی می تواند یکی از لذت های داغ جنسی برای یک زوج باشد. سکس دهانی اگر برای هر دو نفر جالب باشد برای حفظ جذابیت زناشویی دوطرفه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

مردانی که دوست دارند به شریک جنسی خود از این نوع لذت ها بدهند البته شانس بیشتری دارند که از  دشواری این عمل برای زنان بکاهند.
این حالت ۶۹ از پهلو، برای زوج هایی که به یک اندازه از سکس دهانی لذت می برند عالی است. جذابیت این حالت در  امکان کنترل و از حرکت باز ماندن است وقتی دارند به اوج می رسند. آنها کافی است خیلی راحت برای لحظه ای دست از آغوش هم بکشند و بعد دوباره شروع کنند.
در این حالت، زن لب داغش را در حین سکس دهانی به هر نقطه بدن مرد که دوست دارد می کشاند تا همزمان بتواند از تماس مداوم ناز خود با ران مرد لذت ببرد.

8 Blow Job Sex Positions That Your Partner Will Love, Too

https://www.menshealth.com/sex-women/g28265268/blow-job-sex-positions-give-partner-an-orgasm/

More from مرد روز
کتابی در باره غم مردان بی فرزند
روزنامه نگار انگلیسی رابرت نوردون نویسنده ۷۲ ساله کتاب « همیشه میخواستم...
Read More