عکاسِ زیبایی زنان ژاپن – ناباهیرو ایشیدا

عکاس معروف ژاپنی ناباهیرو ایشیدا که جوایز متعدد بین المللی را نصیب خود کرده است تصاویر عریان زنان را جزو هنرهای عالی می داند. او یک مهندس برنامه ریزی سیستم ها است ولی عکاسی نیز برایش یک حرفه است.

 

https://inolab.jp/

More from مرد روز

رنجی که افراد حسود و شکاک می برند

شاید خیلی از شما در دورانی از زندگی با حس شوم و...
بیشتر بخوان