شش عکس هفته

در یکی از مراسم آیینی هندی ها، دعای باران توام است با مراسم ازدواج دو قورباغه با عنوان “manduka kalyanotsava”(Photo credit STR/AFP/Getty Images)
مسکو وقتی گرم می شود خیلی ها بدن شان را به آفتاب می سپارند. این پارک با درختان گیلاس یکی از آن محل ها است MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)
فستیوال موسیقی در شهر بوستون امریکا –  (Photo by Natasha Moustache/Getty Images)  
عکاس ایرانی نصرت مجیدی
مراسم فارغ التحصیلی کشیشان در حضور پاپ فرانسیس در واتیکان – (AP Photo/Alessandra Tarantino)
بی نیازی اثر Iraklis Kougemitros, LensCulture Street

Image source
https://www.theatlantic.com/photo

 

More from مرد روز
دقت های کوچک
بیشتر آدمها هویت شان متعلق به دیگران است. افکارشان، نظرات دیگران است...
Read More