تئوری تکامل و نظریه منفعت پسران جذاب

تئوری «منفعت پسران جذاب» در بین حیوانات و در موارد مخصوصی در بشر، یکی از حقه های انتخاب جنسی است که به ماده ها در درجه اول کمک می کند با انتخاب یک نر جذابِ خوشرنگ یا زرنگ یا جنگجو یا سالمتر، بقای فرزندانش را بیشتر تضمین کند.

اما یک ماده با انتخاب نر جذاب، به طور غریزی به یک خصوصیت ثانوی هم بها می دهد و آن افزایش شانسِ داشتن پسران جذاب است. چون هماطور که خودش نر زیبا را انتخاب می کند مطمئن خواهد شد که خصوصیات زیبای این نر به فرزندان پسرش هم منتقل خواهد شد. با این کار مطمئن تر خواهد بود که ژن او در نسل های بعدی نیز بیشتر تکثیر می شود.

ریچارد داوکینز در کتاب «ژن خودخواه» می‌نویسد: ‌«در جامعه‌ای که نرها بر سر ماده‌ها رقابت می‌کنند تا توسط آنها انتخاب شوند، بهترین تصمیم ماده این است که فرزندانش هم تبدیل به نرهای جذاب شوند تا بیشترین  نوه را پیدا کند »

موفقیت هر نوع موجود زنده هر چند مقدمتاً یک خودپسندی کاملاً شخصی و فردی است ولی در نهایت با تکرار بیشتر خود، به بقای نوع خود نیز می افزاید.

اگر تحولات تمدنی ۱۰۰ سال اخیر بشر را نادیده بگیریم در این نبرد غریزی برای بقا شرکت مستقیم و جانانه داشته است.

زنان این اواخر از قید و بند انتخاب جنسی متکی بر زور بازو و بقیه حسابگری های حیوان ماده در بین سایر موجودات، فاصله زیادی گرفته اند چون خودشان بخش مهمی از شاغلین جامعه را در برمی گیرند و می توانند مستقل و بدون حمایت مادی مردان زندگی کنند.

اما به هر حال، هم مردان و هم زنان نوع بشر، بخشی از برنامه ریزی غریزی و فرمان «انتخاب اصلح» را در ژن شان دارند و اینجا و آنجا گاهی و به صورت ناخودآگاه در انتخابها و تصمیم گیری های شان بروز پیدا می کند.

عملاً  معنای «انتخاب اصلح یا survival of the fittest » این است که موجود زنده هر ترفند و وسیله ای ایجاد کند که نهایتاً بتواند در طول حیاتش تولیدمثل بیشتری داشته باشد. به عبارتی دقیق تر بتواند بیشتر از همنوعانش، ژن خودش را در نسل بعدی به جای بگذارد.

موجود زنده برای همین درگیر یک رقابت جنسی بی امان با اعضای قبیله و اجتماع خودش نیز هست تا لقب موفقترین را نصیب خود کند. این تلاش و رقابت غریزی برای اصلح بودن یکی از موتورهای تحول و فرگشت می باشد.

منابع

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347286802160

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/slightly-blighty/201508/the-sexy-sons-theory-what-women-are-attracted-in-men

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexy_son_hypothesis

image source

https://www.pexels.com/photo/man-holding-black-dumbbell-1229356/

More from ماهان طباطبایی
خصلت های مردان ذلیل
در چشمان مردان ذلیل، حس بی پناهی، یاس و بن بست موج...
Read More