هنرمند ایتالیایی و مجسمه حیواناتِ انسان صفت

داستان «مزرعه حیوانات» جرج ارول، اگر یادتان باشد تلاشی بود برای به تصویر کشیدن رفتار انسانها  در هیبت حیوانات …  مجسمه های هنرمند ایتالیایی Alessandro Gallo هم چنین منظوری را سعی کرد با درهم آمیزی بدن انسان و سر حیوانات  به دست آورد.

از نظر او،  رفتار و حالت انسانها و حیوانات، یک ریشه مشترک ژنتیکی دارد. مجسمه های نیمه انسان- نیمه حیوانی که  آفریده است این احساس را ایجاد می کنند که هر کدام شان به راحتی می توانند آن دیگری باشند.

More info: Alessandro Gallo | Instagram | Facebook

 

Written By
More from امید
ساختن کیکِ ارزان طلا
بستنی های طلایی برج میلاد سر و صدای زیادی بر پا کرد...
Read More