می‌خواهید زندگی بهتری داشته باشید؟ یاد بگیرید نه بگویید

 

نه گفتن، نشانه سنگدلی و غیراجتماعی بودن نیست. هر انسانی در طول روز و هفته حتماً ساعاتی می یابد که می تواند به دیگران کمک کند ولی مهمترین قدم برای کمک به دیگران این است که چه اتفاقی برای من می افتد.

ما معمولاً جواب منفی نمی دهیم چون می ترسیم بد شناخته شویم یا از طرف دیگران طرد شویم و همه حساب و کتاب هایی که فکر می کنیم با بله گفتن نصیب ما می شود. اما ما تا وقتی از خودمان و احساس و توانایی مان، درک درستی نداشته باشیم هر کاری برای دیگران بکنیم  تاثیر چندانی نخواهد داشت. چون دیگران آنطوری ما را می بینند که خودمان فکر می کنیم هستیم.

ناگفته نماند که بخشی از ما با بله گفتن ها و خوشحال ساختن دیگران به فکر تاثیر مورد نظر خودمان و تا حدودی کنترل طرف مقابل هستیم. ولی بخشش های یکطرفه دیر یا زود نیت واقعی ما را برملا خواهند کرد.

سالمترین و انسانی ترین راه برای روبرو شدن با دنیا این است که در درجه اول با خودمان رو راست باشیم. ه همان اندازه هم بهتر است شجاع باشیم. خیلی از  کسانی که توقع کمک دارند چون همیشه کمک می گیرند قادر به رفع و رجوع زندگی شان نخواهند بود. ما بدون اینکه بدانیم از سر دلسوزی و بی  احترامی به قابلیت شان، وابستگی و ضعف شان را بیشتر می کنیم.

اگر یاد بگیریم همیشه نه بگوییم شانس اینکه بله‌های واقعی و موثر بگوییم بیشتر می شود.

اینکه لازم نیست با سردی و قاطعیت جواب نه بدهیم. خیلی محترمانه و خیلی واقعی می توانیم بگوییم اجازه دهند برنامه شخصی مان را چک کنیم و به آنها اطلاع دهیم. موقع پاسخ به درخواست ها و پیشنهادها لازم نیست دلیلی مشخص را عنوان کنیم چون خطر دروغ گفتن ایجاد می شود. صمیمی و صادقانه بگوییم که واقعاً قادر به عملی ساختن درخواست شان نیستیم.

لازم نیست با بخشیدن و ازخود گذشتن و ایثار توجه جلب کنیم. به جای آن فرصت بیشتری به خودمان بدهیم تا آرامش و احساس خوشایندی از خودمان داشته باشیم. این ابراز وجود سالم و طبیعی، به خوبی توسط هر انسان دیگری قابل تشخیص خواهد بود.

 

Want to improve your life? Just learn to say no

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jun/02/want-to-improve-your-life-just-say-no

Chloe Brotheridge is a hypnotherapist and the author of Brave New Girl: 7 Steps to Confidence (Penguin, £12.99)

The Power of No

Image adapted from artwork by
 Illustration: Guardian Design Team
More from ماهان طباطبایی
اعتماد بهتر از بی‌اعتمادی است
اعتماد بهتر از بی‌اعتمادی است
Read More