جذابیتی که در دیگران می‌پسندید به اندازه جذابیت خودتان است

نویسنده، روانشناس و استاد دانشگاه های امریکا Dan Ariely وقتی ۱۷ ساله بود در آتش سوزی جشن فارغ التحصیلی اش از دبیرستان، ۷۰ درصد بدنش به طرز فجیعی سوخت. این اتفاق انگیزه بخش مسیر تحصیلات و موقعیت کنونی اش شد چون می خواست بفهمد رفتار انسان بر چه اساسی است.

طبیعی است یکی از موضوعاتی که می تواند برایش مهم باشد رابط عاطفی و عاشقانه بین زنان و مردان است. از وی بیش از ۱۰ کتاب در زمینه های مختلف روانشناسی و اقتصاد و رفتارشناسی منتشر شده است.

یکی از نظریات جنجالی و بحث برانگیز وی این است که انسانها براساس طبع و پسندشان از زیبایی و جذابیت در جنس مخالف، در حقیقت دارند سطح زیبایی و جذابیت خودشان را  نشان می دهند.

به عبارتی، هر مقدار که خودتان را جذاب می بینید و در هر سطحی فرض می کنید به افردی برای رابطه کشش دارید که در همان سطح هستند.

او به تجربه شخصی خودش تکیه می کند که از یک هویت و سطحی از سلیقه و جذابیت، قبل از آتش سوزی داشت که بعداً، از هم فرو ریخت. برای همین بخش بزرگی از تفکر و تحقیقاتش را صرف این کرد که افراد چطور و بر چه اساس و وضعیتی به یک سلیقه مشخص از جذابیت در دیگران می رسند.

او معتقد است افراد خیلی جذاب به سمت افراد خیلی جذاب کشیده می شوند و افرادی با جذابیت معمولی به سمت افرادی با جذابیت معمولی کشش دارند. در این میان انواع کوتاه آمدن ها و تطبیق ها هم براساس وضعیت هر فرد به وجود می آید. بعضی ها مهربانی و صمیمیت و شاد بودن را مهم می یابند و می خواهند سلیقه جذاب بودن شان را نادیده بگیرند و عوامل جالب دیگر را مهمتر فرض کنند.

خیلی ها هم هستند که از جذابیتی برخوردار نیستند و شانس انتخاب یا توسعه سلیقه شان برای زیبایی و جذابیت به ناگزیر پایین می ماند.

More from مرد روز
شگفتی‌های درون یک بوسه
۴- اکثریت افراد موقع بوسیدن سرشان را به سمت راست می چرخانند....
Read More