ده جذابیت زنانه

عکاس اتریشی Miki Macovei تصوری کمابیش شرقی از زیبایی زن دارد. در نشان دادن بدن عریان زن کمی محجوب به نظر می رسد. عاشق  ثبت تصویر زنان در کنار پنجره و طبیعت زیبا است.

MIKI MACOVEI

More from مرد روز

کالا، تبلیغات، سکس

روی تابلویی بزرگ در خیابانی شلوغ، عکس زن لختی دیده می‌شد که...
بیشتر بخوان