ده جذابیت زنانه

عکاس اتریشی Miki Macovei تصوری کمابیش شرقی از زیبایی زن دارد. در نشان دادن بدن عریان زن کمی محجوب به نظر می رسد. عاشق  ثبت تصویر زنان در کنار پنجره و طبیعت زیبا است.

MIKI MACOVEI

More from مرد روز

« قلعه» قصه ترسناک و غمگین احمد حسن‌زاده

داستانی که برای تان انتخاب کردیم شاید به نوعی، مرثیه مرگ بیش...
بیشتر بخوان