چهار هزار سیاره‌ای که می‌شناسیم

Olena Shmahalo/Quanta Magazine

در یک تعریف خیلی ساده، سیاره‌ها  گردو غبار و گازهای باقیمانده از شکل گیری یک ستاره هستند. ابرهایی که به آرامی می چرخند و در معرض جاذبه ستاره قرار می گیرند و در اطرافش حلقه می زنند.

به نظر می رسد این شکل گیری سیاره ها در اکثر موارد منجر به ایجاد سیاره هایی در حدود دو تا چهار برابر اندازه زمین می شوند. تلسکوپ «کیپلر» که بر روی یک نقطه محدودی از جهان کهکشانها نشان شده بود چند سالی است جای خود را به تلسکوپ TESS داده است که همه جهان را قرار است با دقتی بیشتر بگردد.

تاکنون حدود چهار هزار سیاره توسط ستاره شناسان و تلسکوپ های شان شناسایی و طبقه بندی شده اند. آنها براساس اطلاعات تصویری موجود، متوجه یک فرضیه علمی شده اند که معروف است به نام  Fulton gap که مدعی است سیاره هایی که کمتر از دو برابر یا نزدیک به اندازه زمین باشند خیلی نادر هستند.

البته به نظر بعضی از ستاره شناسان، این فرضیه نتیجه محدودیت  تکنیکی تلسکوپ «کیپلر» بوده است و تلسکوپ جدید که به تازگی جانشین شده است هنوز اطلاعت کافی جمع آوری نکرده است که متوجه یک شکلی از تکرار در اندازه های سیاره ها باشیم.

اما خود این فرضیه Fulton gap  توانسته است میدان جدیدی از نحوه محاسبه و حتی شناخت سیاره های کهکشانها را  فراهم کند. یکی از ستاره شناسان امریکا براساس اطلاعات دقیقتر تلسکوپ جدید به یک فرمول دقیق تر از اندازه سیاره های تاکنون شناسایی شده دست یافت. به نظر وی دو نوع اساسی در بین سیاره ها وجود دارند که یا بزرگتر از دو و نیم برابر زمین هستند یا حدود ۱۰ درصد کوچکتر از سیاره ما …

تلسکوپ سیاره یاب همه امیدش چشم دوختن مداوم و ثبت تصاویر ستارگان روشن تر است تا شاید شاهد چشمک زدن آن باشند که نشان دهنده عبور سیاره و دور زدن همان خورشید است.

این اتفاق نادر اگر ثبت شود توجه دقیقتر و پیگیرتر برای ثبت لکه سیاه فراهم می گردد و از این طریق به شناسایی کاملتر وزن، حجم و قطر و مواد تشکیل دهنده و حتی عمر تخمینی شان می پردازد.

نظریه های ستاره شناسان مدام به خاطر تکمیل اطلاعات دقیقتر، بیشتر می شود ولی به قول یکی از آنها، هنوز آنقدر قدرت بینایی ما برای دیدن جهان بیکران، محدود است که انگار در یک انبار کاه، با دیدن یک وجب آن، به این نتیجه برسیم که سوزنی یافت نشده است.

As Planet Discoveries Pile Up, a Gap Appears in the Pattern

https://www.quantamagazine.org/as-planet-discoveries-pile-up-a-gap-appears-in-the-pattern-20190516/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
ماهی که تلاش می کند طاووس باشد
مدتهاست زیست شناسان متخصص حیاتِ اقیانوس ها، سرگرم حل کردن این معما...
Read More