اختراع بطری‌های آب غیرپلاستیکی

یک کمپانی انگلیسی با اختراع بطری‌های گردِ ساخته شده توسط جلبک دریایی، قدم بزرگی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشتند.

این بطری‌های گرد را می‌شود با نوک زبان، به آرامی گاز زد و محتوی آب آشامیدنی درونش را نوشید. جلبک ساخته شده برای بطری‌ها، هیچ مزه خاصی ندارد و آدمها می توانند آب را با ظرفش بخورند.

بطری‌های جلبک دریایی رها شده در طبیعت در فاصله کمتر از ۶ هفته جذب می شوند و هیچ تاثیر منفی بر روی سیاره ما ندارند.

مسابقات دو ماراتون لندن که هر ساله بیش از نیم میلیون شرکت کننده دارد برای اولین بار از این بطری‌های آب برای رفع عطش دوندگان استفاده کرده است. در مسابقات قبلی حدود ۱ میلیون بطری پلاستیکی در طبیعت رها می شد.

آخرین آمار حکایت از این دارد که بشر در هر یک دقیقه ۱ میلیون بطری آب پلاستیکی می خرد و بر اساس تکنولوژی، فقط نیمی از آنها در چرخه تولید مجدد قرار می گیرد. برای همین حداقل صد میلیارد بطری پلاستیکی هر ساله در دریاچه ها و اقیانوس ها یا در طبیعت رها می شوند.

https://www.wptv.com/news/national/seaweed-pouches-will-replace-thousands-of-plastic-bottles-at-the-london-marathon

More from مرد روز

تصمیم یک زن: خیانت یا طلاق

من یک خانم مدیر بانک در یکی از شهرهای ایران هستم. ۱۲...
بیشتر بخوان