همسرم از من خیلی خوش قیافه‌تر است و این مرا می‌ترساند

اوائل فکر می کردم که خوش شانس هستم با قیافه معمولی که دارم مرد جذابی شریک زندگی من است ولی در طی یک سال و نیم گذشته روز به روز بر نگرانی ام افزوده شد. هر روز را با این ترس به سر می کنم که شوهرم مرا ترک خواهد کرد.

همسرم مرد خوبی است. رابطه ما هم از هر نظر خوب است ولی من دارم می بینم زنان خیلی زیبا و جذاب و موفق و حتی جوانتر چطور به او توجه می کنند.

مینوی عزیز

ما مردان با غرور تمام به داشتن همسر زیبا افتخار می کنیم و برای ما این سطح از نگرانی و احساس شرمی که داری غیرعادی است چون ما فکر می کنیم خیلی خوب خواهد شد که همسری برای زندگی بیابیم که ضمن داشتن خصوصیات مورد علاقه ما، حتماً جذاب و زیبا هم باشد. اصلاً هر چه خوشگلتر بهتر…

داری می گویی که همسرت مشکلی با انتخابش ندارد و نشانه ای ابراز نکرده که از وضعیت زناشویی اش ناراحت باشد. پس قبل از هر چیز به این فکر کن که ریشه این عدم اطمینان و ترس، یک مسئله تربیتی و سنتی است؟

نکته بعدی اینکه هیچ زوجی نمی تواند تضمین کند جذابیت دلیل قطعی و همیشگی برای حفظ زناشویی خواهد بود.

از زندگی و موقعیتی که داری بدون احساس شرم و نگرانی، لذت ببر و قدرش را بدان. بی شک خصوصیاتی داری که همسرت را پایبند تو کرده است.

Written By
More from بهمن
چیزهایی در باره گذشتهِ همسرِ دوستم می دانم
چند سالی می شود که در محل کارم با یک نفر خیلی...
Read More