چاق ترین ملت های دنیا

More from مرد روز

جهش ویروس کرونا بر کارایی واکسن فایزر تاثیری ندارد

فایزر در جدیدترین ازمایش کلینیکی که انجام داده است پی بردند که...
بیشتر بخوان