چاق ترین ملت های دنیا

More from مرد روز

تکنیک مهندسین هاروارد برای کاهش دمای خورشید بر سطح زمین

دانشمندان به طور تصادفی متوجه شدند حدود ۳۰ سال پیش وقتی آتشفشانی...
بیشتر بخوان