از نگاه زنان – ۲۲ عکاس فمینیست

شورتهای صورتی  By Cara O’Dowd

یک انجمن متشکل از زنان عکاس حرفه ای، نمایشگاهی در سیدنی استرالیا برای ماه مارچ تدارک دیده اند. آنها می خواهند عکاسی از نگاه زن را به تصویر بکشند.

عکاسان این نمایشگاه می گویند هر چه تصویر در جای جای سیاره ما می بینیم از نگاه مردان به جهان است بخصوص نگاهی که به بدن زن وجود دارد.

by Liz Ham
by Elise Hassey

by Amanda Beard

Women battling sexism in photography – a picture essay

https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/mar/07/women-battling-sexism-in-photography-a-picture-essay

More from مرد روز

توصیه های علمی برای لذت بخشی بیشتر اتاق خواب

دکتر مسائل زناشویی « یان کرنر» می گوید تحقیقات نشان داده است...
بیشتر بخوان