از نگاه زنان – ۲۲ عکاس فمینیست

شورتهای صورتی  By Cara O’Dowd

یک انجمن متشکل از زنان عکاس حرفه ای، نمایشگاهی در سیدنی استرالیا برای ماه مارچ تدارک دیده اند. آنها می خواهند عکاسی از نگاه زن را به تصویر بکشند.

عکاسان این نمایشگاه می گویند هر چه تصویر در جای جای سیاره ما می بینیم از نگاه مردان به جهان است بخصوص نگاهی که به بدن زن وجود دارد.

by Liz Ham
by Elise Hassey

by Amanda Beard

Women battling sexism in photography – a picture essay

https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/mar/07/women-battling-sexism-in-photography-a-picture-essay

More from مرد روز
خوابها و رویاهایی که دارید از شخصیت شما می‌گویند
۱- بعضی افراد که مدام خواب سقوط و مردن می بینند حس...
Read More