عکس روز – سه زن زیبا

عشق به زن، انگیزه بخش بسیاری از بلندپروازی ها و ریسک ها و تلاش های ما مردان را شامل می شود. زنان منشا زیبایی و تولد در نژاد بشر هستند. زیبایی زنان ما را همواره واداشته است که بهترین ها را برای تمدن بشری ایجاد کنیم.

by Giacomo Carrozzo
by ROBERTO MANETTA
by ROBERTO MANETTA
More from مرد روز

کاریکاتور روز – سیاره کوچک و بی نظیر ما

[caption id="attachment_94080" align="aligncenter" width="887"] Marian Kamensky[/caption] هزاران دانشمند دهها سال است دارند...
بیشتر بخوان