حقایقی در باره روسپیگری در دنیای معاصر

در باره روسپیگری، یکی از قدیمی ترین شغل های بشر، به نظر می رسد قرار نیست شاهد تفاهمی در بین قانونگذاران، فیلسوفان، روانشناسان اجتماعی و حتی در بین فمینیست ها باشیم.

جمعی معتقدند تلاش اصلی باید متوجه سلامت و بیمه و امنیت شان باشد تا آنهایی که به هر دلیل، روسپیگری، حرفه شان است متحملِ کمترین آسیب شوند.

عده ای می گویند با غیرقانونی کردن این کار و ایجاد چتر حمایتی لازم برای افرادی که از سر احتیاج به این کار روی می آورند این شغل مخرب و تحقیرآمیز، ریشه کن شود.

گروهی معتقدند با غیرقانونی کردن و ایجاد جریمه بسیار سنگین مالی و حتی جنایی برای آنهایی که می خواهند از این سرویس استفاده کنند زمینه اصلی این سرویس یعنی تقاضا را بخشکانند.

یک نظریه اصلاً معتقد است همه مردانی که به سراغ روسپی ها می روند عملی که انجام می دهند در حقیقت تجاوز جنسی است.

اما هر کدام ما هر نظری داشته باشیم از این واقعیت مجزا است که شغل روسپیگری در برگیرنده یک اقتصاد بین المللی ۱۵۰ میلیار دلار در سال است که رده سوم فعالیت های غیرقانونی جهان بعد از مواد مخدر و قاچاق  اسلحه را نصیب خود ساخته است.

در مجموع حدود ۲۵ میلیون نفر که  اکثریت شان زنان و دختران هستند در این اقتصاد غیرقانونی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در بخشی از نقاط جهان پسران نیز در بازار روسپیگری وجود دارند.

در امریکا حدود ۱۴ درصد مردان اعلام کرده اند که در طول زندگی از این سرویس استفاده کرده اند. در اروپا بین ۲ الی ۸ درصد مردان به رابطه جنسی با روسپی ها  اذعان داشته اند. در بقیه قاره های سیاره ما  آمار پراکنده نشان داده است اعداد، کمابیش مشابه است.

متاهل ها همیشه و همه جا بخش ثابت مشتریان روسپی ها هستند.

معمولاً مردان کم درآمدتر و جوانتر، تجربه شان برای یافتن روسپی ها در خیابان است ولی مردانی که شغل ثابت و درآمد خوب دارند با روسپی ها از طریق شرکت های سرویس اسکورت یا خانه های کمابیش خصوصی که روسپیان در آن به سر می برند تماس دارند. استفاده از اینترنت نیز راه جدید و رو به گسترش برای پاسخگویی به عرضه و تقاضای جهان شده است.

میانگین درآمدی که دلالان یا باندهای راه اندازی روسپیگری از هر روسپی در طی سال به دست می آورند حدود ۲۱ هزار دلار است که تقریباً ۵ برابر سودی است که یک سرمایه گذار از یک کارگر کارخانه نصیبش می شود.

هزینه بیماری های مقاربتی و هزینه های پلیس و دادگاه و زندان برای حرفه روسپیگری معمولاً بر دوش شهروندان هر جامعه است. در کنار آن هزینه آسیب های مربوط به انواع بیماری های روحی، اعتیاد و حتی جنایت ها نیز بر مخارج موسسات دولتی افزده می شود.
چون موسساتی که روسپیگری را مدیریت می کنند درآمدشان اعلام نمی شود و طبیعتاً مالیات نمی دهند.

 

Human Trafficking and the International Market

http://www.thefreeproject.org/2017/04/27/human-trafficking-and-the-international-market/

http://www.ejhs.org/volume11/brewer.htm

https://www.bustle.com/p/11-human-trafficking-statistics-that-show-the-true-scope-of-the-problem-15942915

https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_views_on_prostitution

 

 

More from ونداد زمانی

خدایان یونانی و بیخوابی انسان مدرن

قبل از اینکه کمی دقیق تر، به مشکل بدخوابی و کم خوابی...
بیشتر بخوان