هوش عاطفی چیست؟

انسان مجموعه  به هم پیوسته ایی از احساسات و عواطف است. بر اين اساس، شناخت احساسات و كسب مهارت لازم برای كنترل آنها، خیلی مهم است.

امروزه برای كسب موفقيت‌های اجتماعي از چيزی به نام هوش عاطفی حرف می زنند كه در روابط ميان انسان‌ها نقش اساسي را بازی مي‌كند. به عبارت دیگر، هوش عاطفی یک وظیفه دارد و آن مدیریتِ احساسات انسانی است.

درك احساسات ديگران و واکنش متناسب به آنها دادن، کنترل و گريز از احساسات مخرب، تلاش برای یافتن آرامش شخصی، همه و همه نكاتي مرتبط با هوش عاطفي هستند.

هوش عاطفی با مقدار هوش آی کیو فرق دارد. خیلی از افراد با هوش هستند و طبیعتا از نظر تحصیلات و تهیه تخصص شغلی، موفق هستند ولی از برقراری ارتباط و بيان احساس و خواسته های خود با دیگران قاصرند.

هوش عاطفی یعنی توانایی درک محیط و موقعیتی که در آن به سر می برید. به عبارتی ساده تر یعنی آگاهی کامل از احساسات خود و دیگران…

 

Emotional Intelligence
http://youqueen.com/life/what-is-emotional-intelligence/

Image source

http://www.delivered.dhl.com

More from احمد تابعی
واقعیت و خیال در فیلم « اینجا بدون من»
انسان همواره آرزو داشته است که بر واقعیت غلبه کند. از نقوش...
Read More