چگونه از حمله سگ جان سالم به در ببرید

۱-  اگر به هر دلیلی در برابر پارس و تعرض یک سگ قرار گرفتید آرامش خود را حفظ کنید. بدانید که ترسیدن یا واکنش نشان دادن بر جسارت سگ برای حمله می افزاید.

۲-  از جلوی یک سگ که دارد به شما پارس می کند سعی نکنید بدوید. چشم در چشم او ندوزید. سعی کنید به آرامی در حالی که از وی دور می شوید راه تان را کج کنید

۳- اگر می بینید که حمله سگ به شما حتمی و اجتناب ناپذیر است سعی کنید فاصله بین دست تان و سگ را با هر چیز ممکن بیشتر کنید. این می تواند یک تکه چوب یا کت شما یا یک تکه سنگ باشد.

۴-  وقتی که سگ حمله می کند سعی کنید با هر چه که در دست دارید به سمت چشم و گلویش  ضربه بزنید.

۵ – اگر گاز گرفتن سگ حتمی است دست تان را به سمتش بگیرید و اصلاً و ابداً سعی نکنید دست گاز گرفته را با کشیدن به سمت خودتان آزاد کنید چون باعث پاره شدن پوست و عضلات خواهد شد. اجازه دهید فقط با دندان هایش آن را نگه دارد. شما با این کار، یک دست و دو پای آزاد  و مصون از حمله دارید که می توانید برای ضربه زدن استفاده کنید. مشغول نگه داشتن دندان های سگ با دست تان می تواند شکم  و صورت تان را که آسیب پذیرتر هستند برای مدتی از خطر دور سازد.

۶- بعد از پایان حمله سگ، حتماً برای جراحت وارد شده نزد دکتر بروید و آزمایش لازم برای بیماری های سرایت شده نظیر هاری را چک کنید. حتماً گزارش حمله را در اختیار پلیس منطقه قرار دهید.

 

How to Survive a Dog Attack

More from مرد روز
#اعدام_نکنید
#اعدام_نکنید
Read More