از تک سلولی تا بچه مارمولک در ویدئوی ۶ دقیقه‌ای

در این ویدئوی فشرده ۶ دقیقه ای شاهد تقسیم یک سلول و تبدیلش به یک مارمولک هستیم. اتفاقی که به اشکال گوناگون برای همه موجودات زنده روی زمین به وقوع می پیوندد.

تصاویر معتبر و دقیق میکروسکپی که در طی سه هفته رشد سلول به بچه مارمولک توسط عکاس و کارگردان هلندی تهیه شده است یک حقیقت غیرقابل انکار را ثبت کرده است. حیات بر روی زمین از یک موجود تک سلولی آغاز شده است.

به خودتان دقایقی از صبر و دقت هدیه دهید و مسیر تکامل حیات بر روی زمین را در طی میلیاردها سال، ذره ذره ببینید.

A film by Jan van IJken www.janvanijken.com

More from مرد روز

باز کردن قفل ماشین با یک تکه نخ

این روزها، اگر کلید در درون ماشین های جدید جا بمانند قفل...
بیشتر بخوان