از تک سلولی تا بچه مارمولک در ویدئوی ۶ دقیقه‌ای

در این ویدئوی فشرده ۶ دقیقه ای شاهد تقسیم یک سلول و تبدیلش به یک مارمولک هستیم. اتفاقی که به اشکال گوناگون برای همه موجودات زنده روی زمین به وقوع می پیوندد.

تصاویر معتبر و دقیق میکروسکپی که در طی سه هفته رشد سلول به بچه مارمولک توسط عکاس و کارگردان هلندی تهیه شده است یک حقیقت غیرقابل انکار را ثبت کرده است. حیات بر روی زمین از یک موجود تک سلولی آغاز شده است.

به خودتان دقایقی از صبر و دقت هدیه دهید و مسیر تکامل حیات بر روی زمین را در طی میلیاردها سال، ذره ذره ببینید.

A film by Jan van IJken www.janvanijken.com