ژاپن منضبط و صبورانه، ایران را شکست داد

تیم ملی ایران  مغرور، عصبی و عجول بازی کرد و نتوانست با وجود برتری تکنیکی فردی بازیکنان، از سد تیم منضبط ژاپن عبور کند. ریزش اعتماد و افزایش اشتباهات منجر به گل اول تیم ژاپن بر روی دروازه ایران شد.  متاسفانه بعد از این گل نیز تیم ایران به خود نیامد و همان بازی پریشان را ادامه داد.

ژاپن تازه بعد از گل اول بود که به جای دفاعی بازی کردن، به حملات خود ادامه داد و ۲۰ دقیقه آخر بازی را کاملاً به دست گرفت و دو گل دیگر نیز به ایران زد.

More from مرد روز
بازسازی DNA مردی که ۲۰۰ سال پیش فوت کرد
بازسازی اطلاعات ژنتیک، نیازمند این بود که باقیمانده بدن همان موجود، در...
Read More