ژاپن منضبط و صبورانه، ایران را شکست داد

تیم ملی ایران  مغرور، عصبی و عجول بازی کرد و نتوانست با وجود برتری تکنیکی فردی بازیکنان، از سد تیم منضبط ژاپن عبور کند. ریزش اعتماد و افزایش اشتباهات منجر به گل اول تیم ژاپن بر روی دروازه ایران شد.  متاسفانه بعد از این گل نیز تیم ایران به خود نیامد و همان بازی پریشان را ادامه داد.

ژاپن تازه بعد از گل اول بود که به جای دفاعی بازی کردن، به حملات خود ادامه داد و ۲۰ دقیقه آخر بازی را کاملاً به دست گرفت و دو گل دیگر نیز به ایران زد.

More from مرد روز

نوروزنامه

  [caption id="attachment_5136" align="aligncenter" width="300" caption="مانا نیستانی"][/caption]   ای دل چو زمانــــــــه...
بیشتر بخوان