ژاپن منضبط و صبورانه، ایران را شکست داد

تیم ملی ایران  مغرور، عصبی و عجول بازی کرد و نتوانست با وجود برتری تکنیکی فردی بازیکنان، از سد تیم منضبط ژاپن عبور کند. ریزش اعتماد و افزایش اشتباهات منجر به گل اول تیم ژاپن بر روی دروازه ایران شد.  متاسفانه بعد از این گل نیز تیم ایران به خود نیامد و همان بازی پریشان را ادامه داد.

ژاپن تازه بعد از گل اول بود که به جای دفاعی بازی کردن، به حملات خود ادامه داد و ۲۰ دقیقه آخر بازی را کاملاً به دست گرفت و دو گل دیگر نیز به ایران زد.

More from مرد روز
نظریه جدید در باره مقدار پول و خوشبختی
بحث همیشگی چه مقدار پول خوشبختی می آورد دهها سال است در...
Read More