فیلم تخیلی – علمی Annihilation

بعد از اصابت یک شهاب آسمانی در مزارع اطراف یک فانوس دریایی، محوطه عجیبی به وجود می آید که به نظر می رسد مدام بزرگتر می شود و رشدش مساوی با نابودی طبیعت اطرافش است.

فیلم « نابودی یا  Annihilation» در باره یک موجود بسیار قدرتمند فضایی است که قصد تغییر سیستم سلولی حیات در سیاره ما را دارد. در محوطه تصرف شده او هر نوع از حیات قادر است با نوع دیگر ترکیب شود. انگار که یک بهشت اولیه جدید دارد طبیعت سیاره ما را ذره ذره به شکل عجیبی می بلعد.

شرکت های سری دولتی سعی می کنند با اعزام نیروهای امنیتی و پژوهشی از راز این موجود  فضایی سر در آورند چون گیاهان، جانوران و حتی انسان هایی که درون این منطقه قرار می گیرند کم کم سیستم ژنتیک شان در هم می ریزد و سلول های جدید که متعلق به موجود فضایی است در آنها تکثیر می شود.

به عبارتی خیلی ساده تر شاید بشود گفت که این داستان تخیلی_علمی دارد می گوید تاثیرات بشر بر روی طبیعت آنقدر وخیم است که خود طبیعت دست به کار شده است تا یک سیستم حیاتی کاملاً متفاوت را بر روی زمین بپراکند. سیستم حیاتی متفاوت که تکاملش منجر به انسان نخواهد شد.

یک زن زیست شناس در یک تیم  ۵ نفره  وارد این محوطه می شوند ولی همه به غیر از او بدن شان تسلیم تغییرات جدید سلولی می شود و به شکل های خیلی دلهره آوری از بین می روند.

فیلم « نابودی یا  Annihilation »هم برای ایجاد لحظات هیجان انگیز و ترسناک موفق است و هم در مطرح کردن کنجکاوی های علمی که به طبیعت و حیات ربط دارد.

در پایان فیلم، ظاهرا زن زیست شناس، این موجود فضایی را نابود می کند ولی شواهد آشکاری وجود دارد که خود وی تبدیل به یک موجود فضایی در هیبت آدم شده است و … انگار بازسازی طبیعت به شکلی کاملاً نو و متفاوت ادامه خواهد یافت.

Written By
More from Saide Kardar
شایعه خوشتیپ بودن مردان رم
سفر دو هفته ایی را با همسرم هاله و دخترم گلی به...
Read More