درس‌های یک قلب شکسته

در باره شکست عشقی شاید بهتر است زیاد بدگویی نشود چون آدمها باید شانس بیاورند که اولا عاشق شوند و ثانیا تلخی ناشی از شکسته شدن قلب شان را تجربه کنند و اما درس‌های مفید ناشی از شکست عشقی:

۱- هیچ رابطه ای نمی تواند فقط براساس حس عاشقانه پایدار بماند

شاید فکر کردید عشق تنها چیزی است که احتیاج دارید تا زندگی بر وفق مرادتان بماند. اما بخش بزرگی از عاشقان سابق با این حقیقت وحشتناک روبرو شدند که به یکباره از دنیای خیالی و ابدی که برای خود ساخته بودند تنها و دلشکسته، بیدار شدند.

۲-  به احساسات نمی شود اعتماد کرد

احساس و هیجان مثل گردبادی هستند که همه چیز را به سمت یک نیاز یا هدف مرکزی می کشانند. اما احساساتی که از انسان یک موجود قوی با عزمی راسخ می سازند می توانند به سرعت محو شوند و فرد را به موجودی مایوس و شکننده تبدیل کنند. دل شکستگان شاید پس از آن یاد بگیرند دیگران را براساس اعمال شان و نه احساسات، انتخاب کنند.

  ۳- هیچ چیز ماندگار نیست 

این حقیقت که عشق قرار نیست ابدی باشد دیر یا زود، مثل تنگ بلور، جلوی چشم انسان به دیوار سنگی می خورد و هزار تکه می شود. بعدا می فهمیم که اتفاقات و شانس های دوست داشتنی، تضمینی ندارند که ادامه داشته باشند. آنها که قلب شان می شکند به این تجربه مهم دست پیدا می کنند که زندگی غیرقابل انتظار است.

۴-  بی نیازی به دیگران

همه عمر می گردیم یکی را بیابیم که با وی تکمیل شویم فقط بعد از شکسته شدن قلب مان است که پی می بریم تنها تکیه گاه مناسب در زندگی، خودمان هستیم.

 ۵- زندگی به هر حال ادامه خواهد یافت

یک فرد عاشق اصلا در تصورش هم نمی گنجد که می تواند بدون یار حتی نفس بکشد و شک ندارد که زندگی از حرکت باز می ایستد. این یک حس خیالی نیست. اگر عاشق شده باشید می دانید این تنها حقیقتی است که باور دارید. ولی فقط وقتی یک عشق به پایان می رسد تازه می شود پی برد که زمان و روزگار، متوقف شدنی نیست.

۶- عشق  و نفرت دو روی یک سکه اند

یکی از شوک های اصلی برای آنهایی که قلب شان می شکند این است که برای شروع نمی توانند درک کنند چطور فردی که این همه وی را دوست داشت به یکباره سرد و بی روح می شود و هیچ احساس خوشایندی در او وجود ندارد.

۷- عشقی که فرو می ریزد افشا کننده یکی از ضعف هاست 

هر کدام ما  مشکل و ضعفی داریم که دوست نداریم قبول کنیم و شاید همه عمر آن را انکار یا توجیه می کنیم.  شکست در عشق اما پرونده بی نقصی که از خودمان ساختیم را در هم می ریزد. با از دست دادن عشق، به ناگزیر تسلیم این واقعیت می شویم که نقاط ضعف مخربی داریم.

تازه بعد از تجربه تلخ از دست دادن عشق است که به درک و شعور کاملتری از عشق می رسیم.  همه درس هایی که از قلب شکسته مان می آموزیم، می گوید که امکان یافتن عشقی که بتوان از آن به خوبی نگهداری کرد وجود دارد.

 

10 Things Nothing Else But A Heartbreak Will Teach You

https://www.lifehack.org/articles/communication/10-things-nothing-else-but-heartbreak-will-teach-you.html

 

 

 

More from ماهان طباطبایی
یکی از اجداد بشر: انسان راست قامت
این انسان سان گوشتخوار صورت پهنی داشته است که شروع صورتبندی انسان...
Read More