کشف ژن تک‌همسری در حیوانات

محققین زیست شناس دانشگاه تکزاس در بررسی هایشان موفق به کشف ۲۴ ژن مربوط به تک همسری شدند که براساس آزمایشات دقیق بر روی ۱۰ حیوان از خانواده مهره داران به دست آمده است.

برای این کار، بیولوژیست ها از ۵ گروه مهره داران نظیر قورباغه ۱۰ نوع نر را دستچین کردند که یکی با سیستم تک همسری روزگارش می گذرد و نوع دیگر همان حیوان به صورت مجردی زندگی می کند.

به گفته متخصصین ژنتیک، همه حیوانات انتخاب شده خانواده مهره داران حدود ۴۵۰ سال پیشینه مشترک ژنتیک دارند ولی ضرورت تطبیق با حیات باعث شده است انواع روش زاد و ولد که در ژن شان وجود دارد را برگزینند.

به طور مشخص حیواناتی که مجرد زندگی می کنند یا در فصل جفتگیری ترجیح می دهند فقط با یکی باشند هر کدام مزایا و محدودیت هایی دارند.  به عبارتی دیگر، انتخاب های جنسی برای زاد و ولد اصلاً این یکی را بدتر یا بهتر از دیگری نمی سازد. این وضعیتِ محیط شان و تنازع بقا است که آنها را به بیدار ساختن یا تحرک بیشتر یا کمتر ژن تک همسری سوق داده است.

قورباغه سمت راست ترجیح می دهد با یک قورباغه دیگر بماند ولی قورباغه سبز بقای نوع خود را با زناشویی به سبک مجردی تضمین کرده است.

دانشمندان این تحقیق می گویند مهم نیست حیوانات مهره دار پر داشته باشند یا پوست پوشیده از مو یا شبیه ماهیان باشند. چون مهره داران پیشینه ژن مشترک ۴۵۰ میلیون ساله دارند همگی در خود ژن هایی دارند که در دیگری تکرار شده است. ژن هایی که ممکن است تعیین کند بر اساس شرایط بقا مجرد بمانند یا تک همسری را برگزینند.

هنوز معلوم نیست که انسانها که از جدیدترین انواع مهره داران هستند از این ۲۴ ژن مشخص تک همسری برخوردارند ولی زندگی ۱۰ هزار سال گذشته نشان می دهد که سیستم زناشویی تک همسری از رفتارهای اصلی در اکثر جوامع بشری بوده است.

و البته هنوز مشخص نیست آیا بشر تجربه زناشویی تک همسری را بر اساس تحول سیستم اجتماعی و قابلیت های مغز بسیار پیچیده اش انتخاب کرده است یا بخش های از ژن های تک همسری مشاهده شده در حیوانات را دارا هستند.

 

Scientists Just Identified a Universal ‘Genetic Formula’ For Monogamy

The secret of love: promiscuous voles point to a gene for monogamy

https://www.pexels.com/@kevin-blanzy-440998

Written By
More from بهمن

دو تجربه خواستگاری یک مرد

من مهندس معدن هستم و 31 ساله. برای یک شرکت نیمه دولتی...
بیشتر بخوان