آغوش زن زیبا

فروید می گوید پستان برای مردان نماد و تجربه اولین عشق است. شیر گرم و مقوی و لذت سیر شدن در آغوش پر محبت مادر، برای همیشه در وجود مردان حک می شود. برای همین تمنای مکیدن پستان زن یکی از قوی ترین لذت های مردانه است.

More from مرد روز

هشت عکس خیالی هفته

http://edelmangallery.com/artists/artists/o-z/robert-and-shana-parkeharrison.html عکاسی در دنیای امروز به دلیل قابل دسترس بودن دوربین های...
بیشتر بخوان