تکنیک مهندسین هاروارد برای کاهش دمای خورشید بر سطح زمیندانشمندان به طور تصادفی متوجه شدند حدود ۳۰ سال پیش وقتی آتشفشانی در فیلیپین سر باز کرد و ۲۰ تن  سولفور دی اکسید وارد جو زمین شد اتفاق مثبتی برای سلامت زمین ایجاد شد. مواد شیمیایی پخش شده توسط آتشفشان در محوطه بالای آسمان پخش شد و تبدیل شد به لایه وسیعی از گازهای شیمیایی که نور خورشد را مثل آینه به بیرون از جو زمین منعکس کرد.

تاثیر عظیم این اتفاق، کاهش نیم درجه ایی گرمای زمین بود. تغییری بسیار موثر تا آنجا که مقدار گرمای زمین را برای مدت کوتاهی برگرداند به دوران قبل از کشف ماشین بخار و همه عوارض محیط زیستی که در باره اش خبر داریم.

این اتفاق طبیعی دهها سال است که دانشمندان را به سمت یافتن راه ها و دستکاری های شیمیایی کشاند که بتوانند در منطقه اتمسفر و بالای جو زمین، اختراعات جدیدی مهیا کنند تا جلوی گرم شدن سیاره ما را بگیرند.

یکی از عملی ترین اختراعات توسط شیمی دان دانشگاه هاروارد  Zhen Dai مطرح شد که خیلی مشابه  کاری است که آتشفشان ایجاد کرده بود.

او و تیم همراهش در آزمایشگاه مهندسی هوا و فضا، طرح پاشیدن حباب هایی را در جو زمین دادند که می تواند برای حدود دو سال در بالای جو پخش شود و کمی از گرمای نور خورشید را به بیرون از جو زمین منعکس کند.

تیم مهندسین هاروارد معتقدند با پاشاندن کربنات کلسیم در جو، درست شبیه انداختن قرص ویتامینی که درون آب با آزاد کردن گاز درون قرص، حباب ایجاد می کند می توانند محوطه بزرگی از آسمان را با ذرات منعکس کننده نور بپوشانند.

این آزمایش مراحل اولیه برای تحقق یافتن را با بودجه ۳ میلیون دلاری شروع کرده است. تیم محققین مشغول ساختن بالنی هستند که در ارتفاع ۲۰ کیلومتری جو زمین کربنات کلسیم را توسط  وسیله پخش کننده مخصوص بپراکند. بالن مزبور مجهز به تهیه اطلاعات لازم از تغییرات و تاثیرات این آزمایش کوچک نیز خواهد بود.

به خاطر جدید بودن این نوع واکنش های شیمیایی در بالای آسمان، نگرانی هایی توسط موسسات تحقیقات محیط زیستی ابراز شده است که قرار شد آنها نیز در مجموعه عمومی این تجربه، نظارت داشته باشند. یکی از خطرات اصلی کم کردن نور خورشید این است که می تواند در بعضی از نواحی زمین تاثیرات ناخواسته اقلیمی بگذارد.

با این وجود، خطر اصلی و هشدار دهنده این است که زمین دارد به شکل غیرقابل کنترلی بیش از حد گرم می شود. اسناد و شواهد و تحقیقات هزاران دانشمند دارد به وضوح می گوید که افزایش بیش از حد آلودگی و افزایش دمای زمین، تاثیرات ویرانگری در بر خواهد داشت که اسیدی شدن اقیانوس ها، آب شدن یخ های قطبی و طوفانها و خشکسالی ها و … جزوشان است.

کاهشن حرارت زمین از طریق جلوگیری و منعکس کردن نور خورشید  به خارج از سیاره ما، یکی از عملی ترین و بی ضررترین و ارزان ترین اختراعات می باشد.

طرح های وسیعتر پاشیدن مواد منعکس کننده نور توسط چهار هواپیما و پخش آن در یک منطقه بزرگ یک ایده ال اساسی برای تیم تحقیقات است آنها برای رسیدن به این ظرفیتِ قبل از همه باید با آزمایشی که در حال اماده شدن است ثابت کنند که این اتفاق عملی خواهد شد.
 

First sun-dimming experiment will test a way to cool Earth

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07533-4

More from مرد روز
ده عکس هفته – سیاره ما
سیاره کوچک ما با همه تفاوتهای ممکن بین اجتماعات بشری، سرشار است...
Read More