کتاب خاطرات آلت تناسلی ۱۰۰ مرد


کتاب «واقعیت لخت مردانگی» دفترچه اعترافات ۱۰۰ عضو تناسلی است که خانم نویسنده و عکاس لورا دادزورث منتشر کرده است. وی در این کتاب سعی کرده است رابطه و حس مردان نسبت به عضو تناسلی شان را با صراحت و صمیمیت تمام نشان دهد.

لورا دادزورث می گوید: «من می خواستم تصویری ارائه دهم از شاید مهمترین جسم و شخصیت نیمی از بشر… من واقعاً معتقدم حیف است جامعه بشری هیچ خبر و گزارشی از قول خود مردان در باره شومبول شان ندارد «

برای اکثر مردان قیافه و حالت و بخصوص اندازه عضو جنسی شان خیلی مهم است. من سعی کردم در انتخاب ۱۰۰ مردی که قرار بود در برابر دوربین من لخت شوند و برای حدود ۱ ساعت در باره عضو خصوصی شان حرف بزنند انواع مختلف آلت مردانه را در یک کلکسیون داشته باشم تا تصویر همه جانبه تری از این عضو مهم و حیاتی مردان ارائه دهم.

آلت جنسی مردان به خاطر انواع رفتارهایی که مرتکب می شود از انواع اسامی و توصیفات متفاوت برخوردار است. کیر، شومبول، دسته، بیل، بادمجان و …  فقط تعداد معدودی از اسامی، عمومی هستند ولی در همه زبانها، انواع اسامی زمخت و نامهربان بچگانه و تحقیر کننده و حتی غرورآفرین به آنها لقب داده می شود.

به نظر نویسنده کتاب، کلمه «عضو مردانه» یکی از واضح ترین و درست ترین اسامی برای تعریف عضو جنسی مردان است چون رابطه بسیار زیادی با هویت یک مرد دارد. حالت، قیافه، سلامت و فعالیتش، رابطه مستقیمی با تعادل، شادابی و حس مردانگی موجود در روحیه مردان دارد.

در این کتاب در کنار چندین عکس از بدن لخت هر مرد که مصاحبه شده اند یک عکس بدون سانسور از آلت شان نیز قرار دارد. کتاب فوق شبیه دفترچه اعتراف ۱۰۰ مرد در باره عضو تناسلی شان است. کتابچه ای که در برگیرنده اتفاقات، خاطرات و لحظات غرور و شرمی است که هر مرد در زندگی در رابطه با عضو مردانه خود داشته است.

Me and my penis: 100 men reveal all

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/27/me-and-my-penis-100-men-reveal-all

 Manhood: The Bare Reality is published on 15 June by Pinter & Martin at £14.99. To order a copy for £12.74, go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846.

More from مرد روز

کاریکاتور روز – مردی که سکس نداشت

دکتر: عکس سمت چپی مال آدم معمولی است. عکس سمت راست را...
بیشتر بخوان