اعترافات ۱۰۰ مرد در باره آلت تناسلی‌شان

کتاب «واقعیت لخت مردانگی» اثر خانم نویسنده و عکاس لورا دادزورث سعی کرده است حس مردان نسبت به عضو تناسلی شان را با صراحت و صمیمیت تمام بیان کند. او می گوید: « واقعاً حیف است جامعه بشری هیچ خبر و گزارشی از قول خود مردان در باره آلت شان شان ندارد»

او  برای ۱۰۰ مردی که قرار بود در برابر دوربین لخت شوند حدود ۱ ساعت وقت گذاشت تا ضمن عکس گرفتن از آلت شان از آنها بخواهد در باره عضو خصوصی شان حرف بزنند.

آلت جنسی مردان متاسفانه در همه زبانها، اکثر ا با اسامی زمخت و تحقیر کننده نظیر دسته، بیل، بادمجان، مته، خنجر و … خطاب می شوند. جامعه بهتر است متوجه این حقیقت باشد که رابطه بسیار متناسبی بین هویت یک مرد و آلتش وجود دارد. چون حالت، قیافه، سلامت و فعالیتش، رابطه مستقیمی با تعادل، شادابی و حس مردانگی دارد.

Me and my penis: 100 men reveal all

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/27/me-and-my-penis-100-men-reveal-all

 Manhood: The Bare Reality is published on 15 June by Pinter & Martin at £14.99. To order a copy for £12.74, go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846.

 
 
More from مرد روز
ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی
تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند...
Read More