اعترافات ۱۰۰ مرد در باره آلت تناسلی‌شان

کتاب «واقعیت لخت مردانگی» اثر خانم نویسنده و عکاس لورا دادزورث سعی کرده است حس مردان نسبت به عضو تناسلی شان را با صراحت و صمیمیت تمام بیان کند. او می گوید: « واقعاً حیف است جامعه بشری هیچ خبر و گزارشی از قول خود مردان در باره آلت شان را نداند »

او  برای ۱۰۰ مردی که قرار بود در برابر دوربین لخت شوند حدود ۱ ساعت وقت گذاشت تا ضمن عکس گرفتن از آلت شان از آنها بخواهد در باره عضو خصوصی شان حرف بزنند.

آلت جنسی مردان متاسفانه در همه زبانها، اکثر ا با اسامی زمخت و تحقیر کننده نظیر دسته، بیل، بادمجان، مته، خنجر و … خطاب می شوند. ولی این نویسنده عکاس سعی کرد نشان دهد که رابطه بسیار متناسبی بین هویت یک مرد و آلتش وجود دارد. در حقیقت، قیافه، سلامت و  مقدار فعالیت آلت هر مرد، رابطه مستقیمی با سلامت، شادابی و حس مردانگی دارد.

Me and my penis: 100 men reveal all

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/27/me-and-my-penis-100-men-reveal-all

 Manhood: The Bare Reality is published on 15 June by Pinter & Martin at £14.99. To order a copy for £12.74, go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846.

 
 
More from مرد روز
چگونه بفهمیم یک زن از ما خوشش می آید
اغلب موجودات زنده و بخصوص در دنیای پستانداران جنس نر حرکت اول...
Read More