کتابی در باره خاطرات آلت تناسلی ۱۰۰ مرد

کتاب «واقعیت لخت مردانگی» دفترچه اعترافات ۱۰۰ مرد در باره عضو تناسلی شان است که خانم نویسنده و عکاس لورا دادزورث منتشر کرده است. وی در این کتاب سعی کرده است حس مردان نسبت به عضو تناسلی شان را با صراحت و صمیمیت تمام نشان دهد.

لورا دادزورث می گوید: «من واقعاً معتقدم حیف است جامعه بشری هیچ خبر و گزارشی از قول خود مردان در باره شومبول شان ندارد « برای مثال خوب است بدانید که برای اکثر مردان قیافه، حالت و اندازه عضو جنسی شان، خیلی مهم است.

من سعی کردم برای ۱۰۰ مردی که قرار بود در برابر دوربین لخت شوند حدود ۱ ساعت وقت بگذارم تا ضمن عکس گرفتن از آلت شان در باره عضو خصوصی شان حرف بزنند.

آلت جنسی مردان به خاطر انواع رفتارهایی که مرتکب می شود از انواع اسامی و توصیفات متفاوت برخوردار است. کیر، شومبول، دسته، بیل، بادمجان و …  ولی متاسفانه در همه زبانها، انواع اسامی زمخت، نامهربان، بچگانه و تحقیر کننده هستند..

برای همین کلمه «آلت مردانه» یکی از درست ترین اسامی برای تعریف عضو جنسی مردان است چون رابطه بسیار زیادی با هویت یک مرد دارد. چون حالت، قیافه، سلامت و فعالیتش، رابطه مستقیمی با تعادل، شادابی و حس مردانگی دارد.

Me and my penis: 100 men reveal all

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/27/me-and-my-penis-100-men-reveal-all

 Manhood: The Bare Reality is published on 15 June by Pinter & Martin at £14.99. To order a copy for £12.74, go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846.

More from مرد روز
نظر وودی آلن در باره خودارضایی
خودارضایی از نظر من، سکس داشتن با شخصی است که دوستش دارم...
Read More