اهمیت بخشیدن به حس و مرام شخصی


ما موجوداتی هستیم متاثر از هزاران سال باید و نباید که همواره از طریق مذاهب، حکومت ها و البته فرهنگ به ما منتقل شده است. و عزیزان آشنا با علم زیست شناسی ژنتیک می دانند که وقتی رفتاری چند هزار سال تبلیغ و ترویج شود، در دی ان ای نوع بشر ریشه می دواند و جزئی از برنامه ی مغزی می شود که با آن به دنیا می آییم.

یکی از این ویژگی ها، که بدون شک از عوامل اصلی بقا و تکامل انسان در طی میلیون ها سال بوده، خاصیت «فداکاری» است. بشر، جزو معدود حیوانات اجتماعی است که برای هم نوعش خطر می کند، از خودش می گذرد و نفع گروه را، به منافع شخصی اش ترجیح می دهد. بنابراین، همه ما با خاصیت موروثی «فداکاری برای دیگران» متولد شده ایم.

در تضاد ظاهری با ویژگی فداکاری برای دیگران، توصیه های روز روانشناسی قرار گرفته که از عزت نفس و اولویت دادن به خود می گویند. اما انگار برای انسانهای ذاتاً اجتماعی، تعیین و ارائه یک فردیت مستقل در ذهن شان و سوا کردنش از جمعی که عضوشان هستند، سخت ترین کار ممکن است.

چون همیشه وقتی که خودمان را در یک انتخاب محق می دانیم، توسط دیگران یا حتی از طرف ذهن خودمان، به خطاکاری، خودخواهی، خودسری یا بی اعتنایی متهم‌ می شویم.

برای همین خیلی مهم است که ابتدا، خودمان را بشناسیم و تعریف کنیم. تا درست نمی دانید چه هستید، چه می خواهید، از چه اموری لذت می برید، اهدافتان چیست، قشری که از معاشرت با آنها لذت می برید کدام است، چه کارهایی شما را به هیجان می آورند و چه کارهایی آرامش به خیال تان می ریزند وارد این معامله ی معادلاتی نشوید.

تا این امور شخصی و سلیقه ای برای ما آشکار و عیان نباشند، هر گونه اولویت دادنی به خودمان، خودخواهی و باری به هر جهت بودن است. وقتی برای ارزش دادن به خودمان، مبنایی نداریم، خیلی سریع برای اینکه مثلاً چرا فلان کار را نکردیم، دچار عذاب وجدان می شویم.

اولین و مهم ترین قدم برای عزت نفس این است که با مبنای اعمال و مرام های خودمان آشنا باشیم. فقط در این صورت است که می توانیم برای مرز بین خودخواهی و احترام به خود، تفاوت قائل شویم.

 

 

 

ّimage Source https://lonerwolf.com

More from سارا زمانی

اهمیت بخشیدن به حس و مرام شخصی

ما موجوداتی هستیم متاثر از هزاران سال باید و نباید که همواره...
بیشتر بخوان